• 2012-10-24

Józef Ignacy Kraszewski w Sukiennicach

W Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach można oglądać wystawę z okazji jubileuszu Józefa Ignacego Kraszewskiego oraz 133. rocznicy powstania Muzeum Narodowego w Krakowie w 1879 roku.

A.N. wg rysunku Juliusza Kossaka, Bal dany w Sukiennicach na cześć Kraszewskiego 5 X 1879, wycinek z „Tygodnika Ilustrowanego” 1879 (2) 264, drzeworyt sztorcowy, z daru Wacława Lasockiego, 1904, Józef Ignacy Kraszewski (źródło: materiały prasowe organizatora)

A.N. wg rysunku Juliusza Kossaka, Bal dany w Sukiennicach na cześć Kraszewskiego 5 X 1879, wycinek z „Tygodnika Ilustrowanego” 1879 (2) 264, drzeworyt sztorcowy, z daru Wacława Lasockiego, 1904, Józef Ignacy Kraszewski (źródło: materiały prasowe organizatora)

Muzeum Narodowe w Krakowie świętuje w tym roku 133. rocznicę powstania, która łączy się z 200. rocznicą urodzin Józefa Ignacego Kraszewskiego (1812-1887), pisarza, malarza, uczonego i księgarza. To doskonała okazja do zaprezentowania pamiątek po pisarzu, przechowywanych w Muzeum Narodowym w Krakowie. W zbiorach Muzeum znajduje się nieliczny, ale cenny zespół pamiątek po Kraszewskim obejmujący przedmioty osobiste, dowody czci i uznania, którym cieszył się pisarz za życia (dyplomy, adresy, albumy), pamiątki jego jubileuszu obchodzonego w Sukiennicach w 1879 roku (medale i medaliony, druki okolicznościowe), autografy listów i pierwodruki jego utworów, a także jego prace własne (rysunki i akwaforty).

Prezentowany wybór zabytków, pozwalający przedstawić nestora literatury polskiej jako człowieka, autora, wydawcę oraz artystę, uzupełniają wizerunki pisarza i przedstawienia uroczystości 1879 roku. Końcowy akcent stanowią pamiątki z pogrzebu Kraszewskiego, który odbył się w Krakowie w 1887 roku.

Wystawa prezentowana w Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach ma na celu przypomnienie, jak ważnym krokiem na drodze do powstania Muzeum Narodowego w Krakowie był obchodzony w tym mieście jubileusz 50-lecia pracy pisarskiej Józefa Ignacego Kraszewskiego. W dniach 2–7 października 1879 roku do Krakowa przyjechało 11 tysięcy gości, m.in., z Rzymu, malarz Henryk Siemiradzki czy, z Ameryki, aktorka Helena Modrzejewska. Kraszewski, fetowany przez tłumy, brał udział w uroczystościach w katedrze wawelskiej i kościele Mariackim, odebrał doktoraty honorowe uniwersytetów w Krakowie i we Lwowie, przyjmował od rodaków delegacje, dary, gratulacje.

4 października 1879 roku w Sukiennicach wydano na jego cześć ucztę na 800 osób, a 5 października, również w Sukiennicach, odbył się wielki bal na 2000 osób (uwieczniony przez Juliusza Kossaka). Tego samego dnia Henryk Siemiradzki na pożytek krajowi ofiarował dla przyszłych zbiorów Muzeum w Sukiennicach arcydzieło swojego pędzlaPochodnie Nerona, a nazajutrz blisko 40 wybitnych polskich artystów również zadeklarowało przekazanie swoich dzieł. Wieczorem krakowianie w spontanicznym pochodzie z pochodniami oddali hołd w podzięce i Kraszewskiemu, i Siemiradzkiemu.

7 października Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę o utworzeniu Muzeum Narodowego. Wśród darów dla Muzeum w Sukiennicach znalazło się niezachowane dziś popiersie Kraszewskiego i jego obraz Ruiny Pompei oraz podarowane przez niego Wstąpienie Marii do Świątyni (część ołtarza z Marienfeld z połowy XV wieku), a także dary 70 artystów polskich. W 1883 roku Rada Miasta Krakowa nadała Muzeum Statut i powołała Komitet, którym kierował Jan Matejko.

W 1903 roku dyrekcja Muzeum pod kierownictwem Feliksa Kopery postanowiła na nowo urządzić i zaadaptować sale Sukiennic na ekspozycje muzealne, m.in. umieszczając w dwóch pomieszczeniach – jak dawniej – pamiątki po Józefie Ignacym Kraszewskim.

Janusz S. Nowak

Jubileusz Józefa Ignacego Kraszewskiego i 133. rocznica powstania Muzeum Narodowego w Krakowie w 1879 roku
Wernisaż: 11 października 2012 roku, godz.18.00
Wystawa potrwa do 16 grudnia 2012 roku
Muzeum Narodowe w Krakowie – Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach
Rynek Główny 3
Kraków

Dodaj komentarz