• 2012-10-15

Joanna Trzeciak laureatką Nagrody Found in Translation

26 października w Alphabet Rooms w Faculty Club w Ohio odbędzie się ceremonia wręczenia Nagrody Found in Translation. Nagrodę, za przekład wyboru wierszy Tadeusza Różewicza opublikowany pod angielskim tytułem Sobbing Superpower, otrzyma Joanna Trzeciak.

Organizatorami tego przedsięwzięcia są Instytut Kultury Polskiej w Nowym Jorku, Instytut Książki w Krakowie, Wydawnictwo W.A.B. i Instytut Kultury Polskiej w Londynie. Co roku, Nagroda Found in Translation jest przyznawana tłumaczowi najlepszej publikacji literatury polskiej w języku angielskim, która ukazała się w wydaniu książkowym w upływającym roku kalendarzowym i dotyczy utworu o wyjątkowym znaczeniu dla literatury światowej. Nagrodzony tom Sobbing Superpower (tytuł zaczerpnięto z wiersza Spłakane mocarstwo z tomu Szara strefa) obejmuje wybór wierszy Różewicza ze wszystkich okresów jego twórczości.

Joanna Trzeciak jest wykładowczynią i adiunktem w katedrze studiów językowych na Kent State University w Ohio. Uzyskała doktorat na University of Chicago w 2005 roku. Jej zainteresowania badawcze obejmują tłumaczenia dwudziestowiecznej prozy rosyjskiej, kulturowe aspekty przekładu oraz powiązania między filozofią i sztuką translatorską. Jej przekład wierszy wybranych Wisławy Szymborskiej, wydany pod tytułem Miracle Fair: Selected Poems of Wislawa Szymborska (W.W. Norton, 2002) otrzymał nagrodę Heldt Translation Prize, przyznawaną dorocznie przez międzynarodowe stowarzyszenie tłumaczek i badaczek literatury słowiańskiej (Association for Women in Slavic Studies). Tłumaczenia Trzeciak publikowane były m.in. na łamach New Yorkera, Atlantic Monthly, New York Timesa, Virginia Quarterly Review, Tin House, The New Republic, Iowa Review, Harper’s, TLS, Paris Review oraz Poetry.

Ceremonia wręczenia Nagrody Found in Translation
26 października 2012, godz. 17.00
Alphabet Rooms, Faculty Club
181 Oval Drive South
The Ohio State University
Columbus, Ohio

Dodaj komentarz