• 2012-10-08

Trwa projekt 5 zmysłów. Pauza

W Poznaniu trwa projekt 5 zmysłów. Pauza adresowany przede wszystkim do osób niesłyszących.

Warsztaty realizowane w ramach projektu „5 zmysłów. Pauza”, Photo by (C) Marek Lapis. All Rights Reserved, www.pressphoto.pl (źródło: mat. pras. organizatora)

Warsztaty realizowane w ramach projektu „5 zmysłów. Pauza”, Photo by (C) Marek Lapis. All Rights Reserved, www.pressphoto.pl (źródło: mat. pras. organizatora)

Każdy muzyk i każdy meloman wie, jakie znaczenie posiada pauza. Jej rola jest niezastąpiona, żaden dźwięk nie może wypełnić czasu, który poświęcić trzeba ciszy. Co jednak powiedzieć o sytuacji, w której pauza rozciąga się do nieskończoności, gdy staje się pauzą generalną, której granica – w perspektywie ludzkiego życia – właściwie nie istnieje? Takie pytanie nasuwa się w kontekście doświadczeń osób niesłyszących. Znaczenie tego zmysłu wykracza daleko poza przyziemnie kojarzącą się umiejętność odnajdywania się i funkcjonowania w otaczającej człowieka rzeczywistości. Słuch bywa źródłem niezwykłych przeżyć i emocji wynikających ze słuchania odgłosów świata, objawiających jego różnorodność i urodę. Jednym ze zjawisk dostarczających takich emocji jest bez wątpienia muzyka.

Głównym celem projektu 5 zmysłów. Pauza jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu z powodu niepełnosprawności. Celem projektu jest także aktywizacja środowiska osób z dysfunkcją słuchu i promowanie postawy zaangażowanego uczestnictwa w życiu kulturalnym kraju. Podkreślić trzeba też dążenie do utrwalania wzorca dobrych praktyk postępowania w instytucjach i placówkach związanych z upowszechnianiem kultury, zwłaszcza w kontekście obecności osób niepełnosprawnych. Celem tego projektu jest również przeciwdziałanie tendencji do elitaryzacji kultury, w myśl przeświadczenia, że korzystanie z jej dorobku jest prawem każdego.

Projekt 5 zmysłów. Pauza ma charakter wydarzenia edukacyjnego i zarazem kulturalnego. Jego realizacja zakłada przeprowadzenie wielu wydarzeń związanych z muzyką – jej teorią i praktyką. Wśród planowanych wydarzeń podkreślić należy warsztaty muzyczne, skierowane do społeczności osób niesłyszących, prowadzone z udziałem muzyków i muzykologów oraz specjalistów języka migowego. Warsztaty te przybierać będą formę spotkań, podczas których rozważane będą pewne aspekty teorii muzyki, a zatem łączyć będą w sobie elementy wykładu z ćwiczeniami samodzielnej gry na instrumencie.

Jednym z najważniejszych wydarzeń związanym z realizacją projektu 5 zmysłów. Pauza są warsztaty muzyczne, polegające na przeprowadzeniu prób, podczas których Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus pod dyrygenturą Agnieszki Duczmal wraz z grupą osób niesłyszących, przygotowywać będą utwór, wykonany na koncercie finałowym, podsumowującym projekt. Koncert ten odbędzie się 14 listopada 2012 roku w Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Bogata oferta edukacyjna to także warsztaty wokalne z Jackiem Sykulskim, dyrektorem Poznańskiego Chóru Chłopięcego, spotkanie z instrumentami etnicznymi, warsztaty, które pozwolą na odkrycie twórczego potencjału u najmłodszych uczestników czy też seminaria naukowe dotyczące dźwięku w otaczającej nas rzeczywistości.

Warsztaty realizowane w ramach projektu „5 zmysłów. Pauza”, Photo by (C) Marek Lapis. All Rights Reserved, www.pressphoto.pl (źródło: mat. pras. organizatora)

Warsztaty realizowane w ramach projektu „5 zmysłów. Pauza”, Photo by (C) Marek Lapis. All Rights Reserved, www.pressphoto.pl (źródło: mat. pras. organizatora)

Harmonogram projektu na październik:

 • 8 października – warsztaty języka migowego dla dorosłych, prowadzenie: kadra Towarzystwa Osób Niesłyszących
 • 9 października – warsztaty Między ciszą a barwą, prowadzący: Paweł Kaszczyński oraz Paweł Postaremczak
 • 10 października – warsztaty muzyczno-perkusyjne, prowadzący: Beata Polak i Maciej Przybylski
 • 12 października – seminarium O związkach sztuki współczesnej i muzyki popularnej, prowadzący: Filip Lipiński
 • 13 października – warsztaty języka migowego i pantomimy dla dzieci i młodzieży, prowadzenie: kadra Towarzystwa Osób Niesłyszących
 • 15 października – warsztaty wokalne Zobaczyć, poczuć i przekazać dźwięk, prowadzenie: Jacek Sykulski
 • 15 października – warsztaty języka migowego dla dorosłych, prowadzenie: kadra Towarzystwa Osób Niesłyszących
 • 16 października – warsztaty wokalne Zobaczyć, poczuć i przekazać dźwięk, prowadzenie: Jacek Sykulski
 • 17 października – warsztaty wokalne Zobaczyć, poczuć i przekazać dźwięk, prowadzenie: Jacek Sykulski
 • 19 października – seminarium Augenmusik, czyli muzyka dla oczu, prowadzący: Patryk Frankowski
 • 20 października – warsztaty języka migowego i pantomimy dla dzieci i młodzieży, prowadzenie: kadra Towarzystwa Osób Niesłyszących
 • 22 października – warsztaty gry na bębnach etnicznych, prowadzący: Ernest Drelich
 • 22 października – warsztaty języka migowego dla dorosłych, prowadzenie: kadra Towarzystwa Osób Niesłyszących
 • 23 października – warsztaty gry na bębnach etnicznych, prowadzący: Ernest Drelich
 • 24 października – warsztaty gry na bębnach etnicznych, prowadzący: Ernest Drelich
 • 25 października – warsztaty gry na bębnach etnicznych, prowadzący: Ernest Drelich
 • 27 października – warsztaty języka migowego i pantomimy dla dzieci i młodzieży, prowadzenie: kadra Towarzystwa Osób Niesłyszących
 • 29 października – warsztaty Rakieta instrumentów w kosmosie, prowadzący: Luiza Niedźwiecka – Kowalonek oraz Beata Polak
 • 29 października – warsztaty języka migowego dla dorosłych, prowadzenie: kadra Towarzystwa Osób Niesłyszących
 • 30 października – tajemnice pracowni lutniczej, prowadzenie: Justyna Kroschel

Organizatorami projektu są Stowarzyszenie Edukacyjne MCA, More Than One Production, Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus, Fundacja Pomocy Osobom Niesłyszącym TON oraz Towarzystwo Osób Niesłyszących TON.

Projekt 5 zmysłów. Pauza
Od 15 września do 26 listopada 2012 roku
Poznań

Dodaj komentarz