• 2012-10-05

Macierzyństwo… w Lublinie

Do 10 listopada w Warsztatach Kultury w Lublinie można oglądać wystawę zatytułowaną Macierzyństwo… podejmującą problemy współczesnego rodzicielstwa.

Wernisaż wystawy „Macierzyństwo…”, fot. Wojciech Pacewicz, Zuzanna Janin „Pomiędzy (Matki i córki)” 2005, wideo, instalacja – dzięki uprzejmości Galerii lokal_30 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Wernisaż wystawy „Macierzyństwo…”, fot. Wojciech Pacewicz, Zuzanna Janin „Pomiędzy (Matki i córki)” 2005, wideo, instalacja – dzięki uprzejmości Galerii lokal_30 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Współczesne rodzicielstwo obrosłe legendami i stereotypami, ulega ciągłej przemianie, wymagającej głębszej refleksji. Spojrzenie z perspektywy artystycznej jest w tej sytuacji wyjątkowo cenne i inspirujące, ukazując dzisiejsze rozumienie tego fenomenu w szerokim, społecznym kontekście. Macierzyństwo, stale obecne w życiu, w sztuce współczesnej nie jest tematem chętnie podejmowanym, także tam, gdzie kobiecie poświęca się najwięcej uwagi, jak np. w marginalizującym tę kwestię dyskursie feministycznym.

Wystawa została podzielona na trzy działy podejmujące zróżnicowaną tematykę, gdzie poszczególne problemy rozpoczynają klasyczne ikonograficzne dzieła obrazujące raczej określone postawy niż historyczne odniesienia. Ten swoisty tryptyk wciąga widza w wielowątkową opowieść o rodzicielstwie, bazującą na głównych okresach życia człowieka integralnie związanych z jego fizjologią, a zarazem ze zmianą doświadczeń i relacji w poszczególnych okresach.

Wystawa podejmuje szereg tematów, takich jak: seksualność matek, walka ze stereotypami, aktualne role społeczne (w tym połączenie ról matki i artystki), codzienność w obliczu macierzyństwa i ojcostwa, obrazy matek w tradycji i obecnie, psychiczna więź między rodzicami i dzieckiem, niespełnione rodzicielstwo, egzystencjalne pytania o byt.

Wystawa stawia również pytanie o aktualny status macierzyństwa, zarówno w kontekście społecznym, jak też w ujęciu artystycznym. W większości jest to opowieść kobiet-artystek o macierzyństwie, co potwierdza wagę problemu i brak szerszego zainteresowania rodzicielstwem ze strony ojców, w tym ojców-artystów.

Artyści: Anna Baumgart, Anna Bedyńska, Beata Ewa Białecka, Elżbieta Cieślar, Eliza Galey, Anna Grzelewska, Maciej Herman, Katarzyna Hołda, Elżbieta Jabłońska, Zuzanna Janin, Bartosz Konopka, Grzegorz Kowalski, Danuta Kuciak, Małgorzata Markiewicz, Irena Nawrot, Małgorzata Malwina Niespodziewana, Anna Orlikowska, Kosma Ostrowski, Adam Rzepecki, Marta Szulc, Patrycja Trzepizur, Zorka Wollny oraz Barbara Zbrożyna.

Kuratorki wystawy: Anna Gładysz, Paulina Zarębska-Denysiuk

Wystawa Macierzyństwo…
Od 8 września do 10 listopada 2012 roku
Warsztaty Kultury
ul. Popiełuszki 5
Lublin

Dodaj komentarz