• 2012-10-02

Witold Chomicz. Przypomnienie w Krakowie

Od 5 października w Gmachu Głównym Muzeum Narodowym w Krakowie będzie można oglądać wystawę Witold Chomicz. Przypomnienie. Ekspozycja pochodzi ze zbiorów Ziyada Raoofa w ramach cyklu Graficy z Krakowa.

Witold Chomicz, plakat wystawy, 1968, gwasz, ołówek, tusz, papier (źródło: materiały prasowe organizatora)

Witold Chomicz, plakat wystawy, 1968, gwasz, ołówek, tusz, papier (źródło: materiały prasowe organizatora)

Muzeum Narodowe w Krakowie w ramach cyklu Graficy z Krakowa prezentuje wystawę poświęconą twórczości Witolda Chomicza – grafika, malarza, miłośnika książki i zasłużonego dla środowiska krakowskiego pedagoga. W Gmachu Głównym będzie można oglądać prace z dziedziny grafiki artystycznej i użytkowej oraz obrazy olejne i projekty witraży, związane głownie z Krakowem i jego tradycjami. Pokazu dopełnią zdjęcia archiwalne dokumentujące życie i drogę artystyczną tego wszechstronnie utalentowanego, a niesłusznie zapomnianego twórcy.

Wystawę tworzą trzy główne bloki tematyczne, które odpowiadają najważniejszym etapom twórczości Chomicza. Część pierwszą, zatytułowaną Czasy lubelskie, wypełnią prace związane z Lublinem, w którym artysta stawiał swoje pierwsze kroki jako grafik i rysownik.

W części drugiej, W cieniu wielkich tradycji, przedstawione zostaną dzieła artysty powstałe głównie w Krakowie, a ukazujące historię, tradycję i folklor tego miasta. Warto przypomnieć, że Chomicz, poza drobiazgowymi studiami architektury miejskiej, często sięgał po tematy inspirowane legendami, zwyczajami i obrzędami ludowymi z terenu Małopolski.

Prace, które tworzą część trzecią wystawy, Kraków nauki, kultury i sztuki, dotyczą głównie działalności dydaktycznej i społecznej artysty w ramach jego pracy w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Ogromna większość z nich bezpośrednio wiąże się z Katedrą Grafiki Książki, w której Witold Chomicz wykładał przez kilkadziesiąt lat, kształcąc wielu znakomitych twórców plakatów, projektantów książek i kierowników artystycznych wiodących wydawnictw polskich (m.in. Romana Cieślewicza, Kazimierza Mikulskiego, Daniela Mroza, Jerzego Panka, Zbigniewa Rychlickiego).

Prezentowane prace dotyczą również działalności artysty w rozmaitych organizacjach popularyzujących piękną książkę, takich jak Rycerski Zakon Bibliofilski z Kapitułą Orderu Białego Kruka w Krakowie, oraz jego pasji kolekcjonerskiej.

Witold Chomicz (1910–1984) to miłośnik książki i folkloru krakowskiego. Witold Chomicz był mocno zaangażowany w życie kulturalne Krakowa i tworzył dzieła nierozerwalnie związane z tym miastem i jego tradycjami. Przez kilkadziesiąt lat był związany z Akademią Sztuk Pięknych i intensywnie działał w krakowskim środowisku artystycznym. Swoje zainteresowanie dziejami i kulturą miasta wyrażał w działalności społecznej: zasiadał w jury konkursów szopek krakowskich, organizował wystawy o tematyce regionalnej, projektował ubiory na coroczny pochód Lajkonika, a także druki okolicznościowe z okazji uroczystych obchodów najważniejszych wydarzeń z historii miasta.

W czasie trwania wystawy odbędą się ponadto prelekcje i warsztaty edukacyjne.
Wystawa zorganizowana przez Muzeum Narodowe w Krakowie we współpracy z Ziyadem Raoof.

Witold Chomicz. Przypomnienie
Ze zbiorów Ziyada Raoofa w ramach cyklu Graficy z Krakowa
Wystawę można oglądać od 5 października 2012 roku
Wystawa potrwa do 31 grudnia 2012 roku
Muzeum Narodowe, Gmach Główny (Sala Wystaw Zmiennych, I piętro)
al. 3 Maja 1
Kraków

Dodaj komentarz