Pokazy wideo na Warszawie Centralnej 2012

Do 30 września w Warszawie potrwa Międzynarodowy Festiwal Teatralny Warszawa Centralna 2012: Mistyfikacje.

Aenout Mik, „Communitas", fot. Florian Braun (źródło: materiały prasowe)

Aenout Mik, „Communitas", fot. Florian Braun (źródło: materiały prasowe)

Przez ostatnie cztery lata festiwalowym poszukiwaniom nowych form wyrazu, odmiennych języków estetycznych i sposobów mówienia o teatrze towarzyszyły inne media. Obrazy zgromadzone przez ten okres były i dalej są inspiracją do ponownego odkrywania różnych sposobów widzenia. Dlatego podczas tegorocznej Warszawy Centralnej oprócz teatralnych mistyfikacji organizatorzy zapraszają również w podróż po najciekawszych audiowizualnych mistyfikacjach Dramatycznego.

Film Radosława Chrześciańskiego i Michała Grochowiaka Crossroads to oniryczna rejestracja podróży skuterem po egzotycznym krajobrazie. Inspirowane i dialogujące z dziełem Lewisa Carrolla Alicja w Krainie Czarów wideo zaprezentowane zostało w Teatrze Dramatycznym w 2009 roku ramach Dnia Alicji, w trakcie którego pokazywano wideoinstalacje autorstwa studentów i absolwentów poznańskiej Akademii Sztuk Pięknych, których tematem była podróż małej Alicji.

Tematem filmu Anny Baumgart, Świeże wiśnie jest obca ofiara – figura prostytutki obozowej. Film dotyczy zjawiska tabuizacji, stygmatyzacji i hierarchizacji ofiar II wojny światowej oraz tego, jak fakt ten wpływa na obraz wojny w oczach młodego pokolenia. Film powstał na podstawie materiałów i wywiadów przeprowadzonych osobiście oraz tłumaczeń literatury niemieckiej w ramach badań naukowych prowadzonych przez Joannę Ostrowską, doktorantkę Katedry Judaistyki UJ.

Pierwsza odsłona filmu (8-minutowy fragment) miała miejsce podczas projektu Pamięć. Plac Defilad #2: 50-lecie Kartoteki w Teatrze Dramatycznym 26 marca 2010 roku. Projekt otrzymał nagrodę publiczności dla najlepszego filmu wideo na festiwalu LOOP w Barcelonie w 2011 roku. Film współprodukowany przez Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy im. Gustawa Holoubka.

Film Anny Molskiej Podłoga z Bazylei jest pracą sytuującą się na przeciwległym biegunie wobec najlepiej znanych realizacji autorki. Film, w którym artystka przeczołguje się z pokoju do pokoju po podłodze ogromnego mieszkania, wygląda na wyjęty z szuflady – jest osobisty, prosty i skromny. To film gestu. Po pierwsze artystka manifestacyjnie poniewiera samą siebie, wykonując do kamery kompromitujący performance, po drugie wystawia film droczący się z jej dorobkiem, niepozbawiony cech charakterystycznych, ale skierowany w drugą stronę – ku prywatnemu wyzwaniu.

Michał Lasota

Projekt polskiej formacji artystycznej Suka Off prezentującej sztukę ciała w medium wideo i działań z pogranicza prefomance’u, teatru i akcji klubowych. K 2010 to instalacja, która po raz pierwszy pokazana była 26 marca 2010 roku w Teatrze Dramatycznym w ramach projektu Pamięć. Plac Defilad #2: 50 lat Kartoteki w nienależącej już do Teatru sali prób – obecnie noszącej imię Haliny Mikołajskiej – w której w 1960 roku odbyła się prapremiera Kartoteki Tadeusza Różewicza. To właśnie ponowna lektura tego dramatu i zderzenie się z monumentalną architekturą sali im. Mikołajskiej były inspiracją dla pracy Suki Off. Film współprodukowany przez Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy im. Gustawa Holoubka.

Natomiast Communitas Aernouta Mika  to inscenizowany dokument filmowy, który, penetrując pompatyczne wnętrza Pałacu Kultury i Nauki, odsłania uwikłanie polityki w teatr i teatru w politykę. Zdjęcia do tego filmu zostały wykonane w Sali Kongresowej, Sali Gagarina i Teatrze Dramatycznym. Wzięło w nich udział pięciuset statystów, w tym ponad dwustu przedstawicieli mniejszości wietnamskiej oraz aktorzy Teatru Dramatycznego. Warszawska inscenizacja, pokazywana w ramach drugiej edycji festiwalu Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Warszawa Centralna: Migracje 18 października 2010 roku, jest jak dotąd największą produkcją holenderskiego artysty.

Po warszawskiej premierze film Communitas został zaprezentowany w ramach 29. Biennale w São Paulo oraz w Jeu de Paume w Paryżu.

3. Międzynarodowy Festiwal Teatralny Warszawa Centralna 2012: Mistyfikacje
Od 22 do 30 września 2012 roku
Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy im. Gustawa Holoubka
Pałac Kultury i Nauki
Plac Defilad 1
Warszawa

Dodaj komentarz