• 2012-09-29

Jerzy Jarniewicz, Na dzień dzisiejszy i chwilę obecną 

4 października nakładem wydawnictwa Biuro Literackie ukaże się tom wierszy Jerzego Jarniewicza zatytułowany Na dzień dzisiejszy i chwilę obecną.

Jerzy Jarniewicz „Na dzień dzisiejszy i chwilę obecną”, okładka (źródło: materiały prasowe wydawcy)

Jerzy Jarniewicz „Na dzień dzisiejszy i chwilę obecną”, okładka (źródło: materiały prasowe wydawcy)

Jerzego Jarniewicza interesuje przede wszystkim miejsce poezji we współczesnym świecie oraz problem komunikacji językowej. Tematem przewodnim tej twórczości jest również – jak pisała Anna Kałuża -

kwestia uwikłania realnego w słowa, a nie w meandry pamięci, nawet jeśli i one są pamięcią o minionych słowach.

Jerzy Jarniewicz wydał dotąd w Biurze Literackim cztery książki poetyckie Niepoznaki (2000), Dowód z tożsamości (2003), Oranżada (2005), Makijaż (2009) oraz wybór wierszy Skądinąd. 1977 – 2007. W skład tej ostatniej książki weszły pozostałe tomy łódzkiego poety: Korytarze (1984), Rzeczy oczywistości (1992), Rozmowa będzie możliwa (1993), Są rzeczy, których nie ma (1995), Po śladach (2000).

Oprócz tego we wrocławskim wydawnictwie ukazało się pięć książek przekładowych Jarniewicza: Craig Raine Wolny przekład (1999), Simon Armitage Nocna zmiana i inne wiersze (2003), Brian Patten Teraz będziemy spać, leżeć bez ruchu lub ubierzemy się na powrót (2011), Edmund White Zuch (2012) oraz antologia Sześć poetek irlandzkich (2012).

Autor Oranżady podjął się też próby skreślenia obrazu idealnego wiersza w szkicu poświęconym Wysokim oknom Philipa Larkina. Jego zdaniem siłą utworu poetyckiego nie jest zdolność do udzielania odpowiedzi, gdyż

te starzeją się szybciej niż słowa, w których wiersz został zapisany. Siłą wiersza jest to, że potrafi stworzyć pole możliwości, w którym ujawniają się niewypowiedziane wprost pytania.

Ten wykładowca literatury angielskiej, w przygotowywanym zbiorze wierszy, po raz kolejny będzie próbował sprostać temu zadaniu. Równocześnie podejmie pytania o tożsamość, o własne miejsce w konkretnym czasie i miejscu, nie rezygnując zarazem z charakterystycznej swobody i lekkości pisania.

Jerzy Jarniewicz (1958) to poeta, krytyk i tłumacz. Za tom szkiców krytycznoliterackich Znaki firmowe (2008) był nominowany do Literackiej Nagrody Nike. Znany jest również jako tłumacz poezji m.in. Craiga Raine’go, Simona Armitage’a, Briana Pattena oraz prozy Jamesa Joyce’a, Edmunda White’a, Philipa Rotha czy Raymonda Carvera. Przełożył również znaną książkę Sześć przechadzek po lesie fikcji Umberto Eco.

Poeta z Łodzi jest autorem szeregu książek poświęconych prozie i poezji z kręgu kultury anglojęzycznej: Lista obecności. Szkice o dwudziestowiecznej prozie brytyjskiej i irlandzkiej (2000), Larkin. Odsłuchiwanie wierszy (2006), Od pieśni do skowytu. Szkice o poetach amerykańskich (Biuro Literackie, 2008), Heaney. Wiersze pod dotyk (2011). Swoje teksty krytyczne zamieszczał m.in. w Tygodniku Powszechnym, Gazecie Wyborczej, Poetry Review i Areté.

Krytyk Piotr Śliwiński w 2012 roku przygotował książkę z utworami Jerzego Jarniewicza pt. Wybór wiersza. W posłowiu poznański krytyk stwierdził:

(…) ten wybór nie jest wystarczający. Jak w większości przypadków stanowi efekt kompromisu między różnymi możliwościami, także między możliwościami autora a możliwościami czytelnika. Chcę przez to powiedzieć, że książka ta mogłaby wyglądać inaczej, bo wierszy wartych uwagi, ważnych, czy bardzo interesujących lub jeszcze bardziej – udanych jest w dorobku Jarniewicza więcej.

Jerzy Jarniewicz Na dzień dzisiejszy i chwilę obecną
Data premiery: 4 października 2012 roku
Wydawnictwo Biuro Literackie

Dodaj komentarz