• 2012-09-28

design by… w Concordia Design

Od 24 września do 7 października w Concordia Design w Poznaniu potrwa wystawa prezentująca wyniki konkursu design by… na produkt inspirowany tożsamością regionalną.

Nowy Folk Design 2009 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Nowy Folk Design 2009 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Wystawa odbędzie się w ramach Światowych Dni Innowacji. To swojego rodzaju kontynuacja wspólnego projektu Nowy Folk Design zapoczątkowanego w 2009 roku przez Pro Design (ciało sprawcze obecnego centrum innowacji, designu i kreatywności Concordia Design) oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Pierwsza edycja projektu Nowy Folk Design z warsztatami młodych projektantów z rzemieślnikami ginących zawodów, konkursem i wystawą została zrealizowana w budynku starej drukarni jeszcze przed rewitalizacją – obecnie Concordia Design, dając początek przyszłym projektom realizowanym w tym miejscu i promującym design.

Wystawa będzie prezentowała prace nagrodzone w międzynarodowym konkursie projektowym design by… na produkt inspirowany tożsamością regionalną w trzech kategoriach: mebel, tkanina, ceramika. Konkurs adresowany był  do studentów i absolwentów uczelni projektowych z Białorusi, Bośni, Bułgarii, Chorwacji, Czech,  Estonii, Węgier, Litwy, Łotwy, Polski, Rumunii, Rosji, Serbii, Słowacji, Słowenii, Turcji, Ukrainy. Zwycięzcą konkursu jest Karol Murlak, drugie miejsce zajęła Katarzyna Mucha-Wiśniewska, trzecie Marta Kwiatkowska. Ponadto jury przyznało osiem wyróżnień dla: Marii Wyszyńskiej i Marty Wyszyńskiej, Katarzyny Koprowskiej, Magdaleny Czapiewskiej i Zuzanny Lemieszek, Juraja Vacko, Aleksandry Kiluk, Agnieszki Tyrybon, Weroniki Pachowicz i Iwony Rylskiej, Maryny Kuzniatsovej.

Ideą konkursu było wzajemne poznanie potencjału, a także osiągnięć w zakresie designu krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej. Wśród młodych europejskich projektantów obserwuje się bowiem efekty sięgania do dziedzictwa kulturalnego swoich regionów na użytek designu. To pozytywny przejaw samodzielnej próby poszukiwania tożsamości w twórczym pokoleniu, które wyraża siebie za pomocą wielu środków komunikacji i coraz nowszych narzędzi technologicznych. Sięganie do regionalnej tradycji, kultury, historii staje się ważnym punktem odniesienia społecznego, źródłem identyfikacji i przynależności. Jury konkursu design by… w składzie: Leszek Wojtasiak Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, dr hab. prof. nadzw. Michał Stefanowski, dr Ewa Klekot, prof. Czesława Frejlich, Agnieszka Jacobson-Cielecka, Paweł Grobelny wyłoniło najlepsze przykłady czerpania ze źródeł na potrzeby współczesnego wzornictwa. Prace te będzie można zobaczyć na specjalnej wystawie w Concordia Design w ramach Światowych Dni Innowacji.

Wystawa pokonkursowa design by…
24 września – 7 października 2012 r.
Concordia Design
Poznań

Dodaj komentarz