Niewczesne historie w Łodzi

Od 21 września w Muzeum Sztuki ms2 w Łodzi można oglądać wystawę zbiorową Niewczesne historie. Kuratorami wystawy są Jarosław Lubiak i Joanna Sokołowska.

Tamás Kaszás i Anikó Lóránt (ex-artists collective), part of „Famine Food project” , since 2011, fot. dzięki uprzejmości artystów (źródło: materiały prasowe organizatora)

Tamás Kaszás i Anikó Lóránt (ex-artists collective), part of „Famine Food project” , since 2011, fot. dzięki uprzejmości artystów (źródło: materiały prasowe organizatora)

Niewczesne historie to próba rozpoznania obecnej i nadchodzącej sytuacji Europy przy pomocy sztuki. Kiedy idee i rozwiązania, na których opierał się model europejski, tracą ważność i wymagają nowych pomysłów, sztuka może proponować własne rozpoznania współczesności i przypuszczenia na temat przyszłości.

Niewczesność oznacza – według Nietzschego – działanie wbrew naszemu czasowi i przez to na korzyść czasu, który przyjdzie. Giorgio Agamben rozwijając tę koncepcję, utożsamia niewczesne ze współczesnym: ten, kto jest współczesny wykracza poza swój czas, poza bieżący moment i pragmatyczną logikę punktualności. Ci, którzy perfekcyjnie wpisują się w teraźniejszość, nie są w stanie jej zobaczyć. Współcześni prowadzą spór z własnym czasem, a dzięki temu potrafią go właściwe rozpoznawać oraz odpowiednio działać. Odpowiednio – to znaczy w zgodzie z subiektywnie dostrzeżoną prawdą o nim.

Prace prezentowane na wystawie są w tym sensie niewczesne. Stają się współczesne przez to, że wykraczają poza bieżący moment. Tworzą historie, które sygnalizują skutki naszej przeszłości oraz to, co może nadejść. Nie roszczą one pretensji do rozwiązań bieżących problemów. Polityka sztuki (w odróżnieniu od konwencjonalnej polityki) posługuje się fikcją, w której dostrzega potencjał wskazania prawdy o własnym czasie i przekłada rozpoznania o charakterze społecznym na formę artystyczną. Czyni tak w przekonaniu o niedostateczności myślenia i działania o bieżącym i pragmatycznym charakterze.

Europa jako cywilizacyjny model, projekt polityczny realizowany w ramach Unii Europejskiej, źródło aspiracji i inspirujący mit staje się na wystawie widmem. Prace artystów sugerują, że zamiast wywierać dalszy wpływ na swoje peryferia czy dawne kolonie, to Europa będzie od nich zależna. Przede wszystkim konfrontują nas z koniecznością adaptacji do tego, co nieprzewidywalne i nierozpoznane lub odrzucane przez tradycje zachodnioeuropejskiej nowoczesności. Wobec nieobliczalności nadchodzących przemian, przy świadomości rozrywających Europę konfliktów nie do pogodzenia, prace artystów są próbą wyjścia poza partykularyzmy, stworzenia sztucznego języka, w którym niepodobieństwa mogą zarówno wybrzmieć, jak i połączyć się.

Wystawa Niewczesne historie jest częścią projektu Europa (do potęgi) n, który jest międzynarodowym projektem zainicjowanym przez Goethe Institute. Został on zrealizowany we współpracy z Goethe Institute w Monachium oraz z regionalnymi oddziałami Goethe Institute. Europa (do potęgi) n jest koordynowany przez Sabine Hentzsch, Goethe Institute w Londynie. Dyrektorem artystycznym projektu jest Barbara Steiner.

Artyści i grupy: Akademia Ruchu, Mohamed Bourouissa, Gast Bouschet & Nadine Hilbert, Jérémie Boyard, Peter Friedl, Jens Haaning, Agnieszka Kalinowska, Aleksander Komarov, KwieKulik, Anikó Loránt – Kaszás Tamás (ex-artists collective), Nástio Mosquito, Ahmet Öğüt, Wendelien van Oldenborgh, Janek Simon, Slavs and Tatars, Mona Vătămanu & Florin Tudor
Architektura wystawy: Krzysztof Skoczylas

Niewczesne historie
Wernisaż: 21 września 2012 roku
Wystawa potrwa do 2 grudnia 2012 roku
Muzeum Sztuki ms2,
ul. Ogrodowa 19
Łódź

Kuratorzy: Jarosław Lubiak i Joanna Sokołowska

Dodaj komentarz