• 2012-09-27

Gala Finałowa XVI edycji konkursu Historia Bliska

10 września w Sali Wielkiej na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się Gala Finałowa XVI edycji konkursu Historia Bliska. Honorowy Patronat objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski.

Gala Finałowa XVI edycji konkursu „Historia Bliska", (źródło: materiały prasowe organizatora)

Gala Finałowa XVI edycji konkursu „Historia Bliska", (źródło: materiały prasowe organizatora)

Współorganizatorami konkursu byli: Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Muzeum II Wojny Światowej, Open Society Institute (Nowy Jork), Urząd Miasta Warszawy oraz Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń. Po powitaniu w imieniu Patrona Honorowego przemówienie do laureatów wygłosił minister Jacek Michałowski – Szef Kancelarii Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Następnie w imieniu współorganizatorów głos zabrali: sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji – minister Mirosław Sielatycki oraz prof. Piotr M. Majewski – dyrektor Muzeum II Wojny Światowej. Po przemówieniach odczytano komunikat Jury i wręczono nagrody. Komunikat odczytał prezes Ośrodka KARTA, członek Jury Finałowego – Zbigniew Gluza; nagrody wręczyli: prof. Eugeniusz Cezary Król, dyr. Jacek Polańczyk, prof. Piotr M. Majewski.

Laureatem I nagrody indywidualnej został:
Tomasz Korandy z V LO im. A. Struga w Zespole Szkół Ogólnokształcących (ZSO) nr 11 w Gliwicach. Jego praca – Z czekanem na władzę – pokazuje, w jaki sposób pasja alpinistyczna miłośników gór sprzyjała odważnemu angażowaniu się pojedynczych ludzi i środowisk w opór wobec systemu komunistycznego. Opiekunem pracy była pani Anna Kloza.

Laureatami I nagrody zespołowej zostali ex aequo:
Julita Dzik, Jelizawieta Mojsiuk, Grzegorz Sidorczuk, Anna Siemieniuk z VIII Liceum Ogólnokształcącego (LO) im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku. Nagrodzeni zostali za niezwykle bogatą pracę, opartą na wielu różnorodnych źródłach, podejmującą trudną tematykę i drażliwą – z pasją, ale i młodzieńczą przekorą badającą Rosyjskie ślady w Białymstoku – w niemal całym XX wieku. Opiekunem pracy był pan Piotr Liedke.

Kamil Kamieniecki, Jakub Kopeć, Krzysztof Tomaszek z II LO w Zespole Szkół (ZS) nr 3 im. W. Wróblewskiego w Gliwicach (przygotowujący pracę w ramach działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach). Nagrodzono ich za film dokumentalny Dwukrotnie wyzwoleni, dotyczący dziejów nadgranicznej śląskiej wsi Przyszowice w początkach wojny i w momencie wkraczania wojsk sowieckich, oparty na wspomnieniach dziewięciorga świadków tamtych wydarzeń. Opiekunem pracy była pani Lidia Pietrowska – dyrektor GBP.

Gala Finałowa XVI edycji konkursu „Historia Bliska", (źródło: materiały prasowe organizatora)

Gala Finałowa XVI edycji konkursu „Historia Bliska", (źródło: materiały prasowe organizatora)

Gala Finałowa XVI edycji konkursu Historia Bliska
10 września 2012 roku
Sala Wielka na Zamku Królewskim
Plac Zamkowy 4
Warszawa

Dodaj komentarz