Rozdano Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

24 września w Arkadach Kubickiego w Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się Gala wręczenia Dorocznych Nagród Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Laureaci odebrali dyplomy i statuetki z rąk ministra Bogdana Zdrojewskiego. W uroczystości wzięła również udział Podsekretarz Stanu w MKiDN Małgorzata Omilanowska.

Gala rozdania nagród MKiDN, fot.Danuta Matloch (żródło: materiał prasowy MKDiN)

Gala rozdania nagród MKiDN, fot.Danuta Matloch (żródło: materiał prasowy MKDiN)

Nagrody Ministra za rok 2012 otrzymali:

  • Paweł Łysak – teatr
  • Agata Kulesza, Wojciech Smarzowski – film
  • Jan Ptaszyn Wróblewski – muzyka
  • Stanisław Barańczak – literatura
  • Anda Rottenberg – sztuki wizualne
  • Fundacja Braci Golec, Zespół Kapela Ze Wsi Warszawa – twórczość ludowa
  • Marek Niedźwiecki – upowszechnianie/animacja kultury
  • Hirek Wrona – kultura w sieci
  • portal legalnakultura.pl – Doroczna Nagroda Honorowa Ministra
  • Ewa Demarczyk – Doroczna Nagroda Ministra za całokształt twórczości

Adresatami Nagród są osoby fizyczne działające w sferze kultury m. in. artyści, twórcy, animatorzy kultury i menedżerowie kultury, których działalność ma wpływ na rozwój i upowszechnianie kultury w Polsce oraz ochronę kultury i dziedzictwa kulturowego.

Nagroda za całokształt działalności może być przyznana tej samej osobie tylko raz. Każdy spośród nagrodzonych może otrzymać tylko jedną nagrodę za to samo osiągnięcie.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznaje Nagrody z inicjatywy własnej lub na wniosek: instytucji kultury, szkół wyższych, organów administracji rządowej, jednostek samorządu terytorialnego, związków lub stowarzyszeń zawodowych, twórczych i kulturalnych, jednostek badawczo-rozwojowych, nadzorowanych przez MKiDN, Polskiej Akademii Nauk, kuratorów oświaty oraz środowiska twórczego.

Nagroda MKiDN
25 września 2012 roku
Warszawa

Dodaj komentarz