• 2012-09-26

Spotkanie z Indiami w MCK

26 września o godz. 15.00 Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie zaprasza do udziału w prezentacjach gości z Indii, którzy przedstawią projekty realizowane przez nich w New Delhi, Jaipur i Bangalore.

Logo Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie (źródło: materiały prasowe)

Logo Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie (źródło: materiały prasowe)

Od 22 września do 1 października br. Międzynarodowe Centrum Kultury gości w Polsce grupę przedstawicieli INTACH (Indian National Trust for Art and Cultural Heritage), uczestników seminarium pt. Zarządzanie miejscami wpisanymi na Listę światowego dziedzictwa UNESCO w Europie Środkowej i w Indiach (Management of the UNESCO World Heritage Cultural Sites in Central Europe and India).

Dzięki wsparciu Indian Council for Cultural Relations oraz Urzędu Ochrony Zabytków Republiki Słowacji (National Board of Slovak Monuments) czworo badaczy z Indii będzie mogło wziąć udział w intensywnym szkoleniu poświęconym najważniejszym zjawiskom kształtującym kulturę Europy Środkowej oraz sposobom zarządzania obiektami dziedzictwa kulturowego w regionie.

Wizyta odbywa się w ramach stałej, trwającej już od czterech lat, współpracy pomiędzy MCK a INTACH – największą na subkontynencie indyjskim instytucją zajmującą się ochroną dziedzictwa kulturowego.

Program wizyty obejmować będzie spotkania i seminaria organizowane w Krakowie i w Małopolsce, Warszawie oraz na Słowacji. Na Słowacji badacze z Indii wezmą udział w spotkaniu ekspertów ds. dziedzictwa Grupy Wyszegradzkiej. Będzie na nim obecny także Przewodniczący INTACH Lalit Kumar Gupta, który odwiedzi Polskę i Słowację, aby spotkać się z przedstawicielami urzędów konserwatorskich Czech, Słowacji i Węgier.

W spotkaniu 26 września udział wezmą:

  • Dharmendar Kanwar – pisarka i konserwatorka zabytków z Jaipur
  • Ruknuddin Mirza – konserwator architektury z New Delhi
  • Sachin Pareshkumar Vyas – architekt i konserwator zabytków z Jamnagar
  • Madhu Rani – konserwatorka zabytków z Bangalore

Wizyta jest wynikiem długofalowej strategii MCK, które jako jedna z pierwszych instytucji kultury w Polsce nawiązało tak ścisłą współpracę z Indiami czy Japonią.

W dziedzinie konserwacji Polska posiada ogromne doświadczenie i świetnych, cenionych na świecie specjalistów, problemem bywa jednak efektywne zarządzanie dziedzictwem i ochrona poprzez właściwe wykorzystanie obiektów.

Z kolei INTACH od ponad 20 lat zajmuje się tworzeniem i monitorowaniem przepisów prawa związanych z dziedzictwem. Dla obu instytucji jednym z najważniejszych obszarów zainteresowań jest edukacja w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego. Wzajemne korzystanie z doświadczeń wpłynie więc na pewno na dalszy rozwój obu instytucji.

INTACH (Indian National Trust for Art and Cultural Heritage) – pozarządowa instytucja powołana w Indiach w 1984 r. jest pionierem w zakresie konserwacji i ochrony dziedzictwa kulturowego w Indiach. Jej zadania to m.in.: ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego i naturalnego, dokumentacja miejsc pozostających bez opieki, rozwój polityki ochrony dziedzictwa, edukacja na rzecz ochrony, podejmowanie akcji ratunkowych związanych z dziedzictwem podczas klęsk żywiołowych, działania na rzecz współpracy międzynarodowej.

Ranga tej instytucji wynika ze specyfiki sytuacji w Indiach, gdzie rządowe agencje są w stanie dbać jedynie o część spośród tysięcy miejsc bogatego dziedzictwa tego kraju, podczas gdy kolejne tysiące pozostają bez ochrony. Taka sytuacja zrodziła potrzebę działań pozarządowych mających na celu zapełnienie luki i bardziej świadomą społeczną ochronę dziedzictwa.

Spotkanie z badaczami z Indii
26 września 2012 r., godz. 15.00
Międzynarodowe Centrum Kultury
Kraków

Dodaj komentarz