Konferencja Modernizm w Europie – modernizm w Gdyni

Od 20 do 22 września w Gdyni potrwa konferencja naukowa Modernizm w Europie – modernizm w Gdyni. Architektura XX wieku do lat 60. i jej ochrona.

Konferencja „Modernizm w Europie – modernizm w Gdyni” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Konferencja „Modernizm w Europie – modernizm w Gdyni” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Trzecia międzynarodowa konferencja pod hasłem Modernizm w Europie – modernizm w Gdyni jest kontynuacją konferencji, które odbyły się w Gdyni w 2007 i 2009 r. Obie poprzednie konferencje zaowocowały recenzowanymi publikacjami naukowymi wydanymi przez miasto Gdynię. Kolejna konferencja będzie okazją do przeglądu stanu badań nad architekturą modernizmu powstałą do lat 60. XX wieku. Przyjęty zakres czasowy będzie umożliwiał omówienie aktualnych problemów ochrony i konserwacji architektury modernistycznej, w tym z okresu powojennego.

Zaproszenie miasta Gdyni do wzięcia udziału w konferencji i wygłoszenia referatów przyjęli m.in. autorzy książek o architekturze XX wieku – Peter Gössel z Niemiec i Hans Ibelings z Holandii oraz konserwatorzy – przedstawiciele modernistycznych miast, które znalazły się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO – Białego Miasta w Tel Awiwie w Izrealu i Hawru (Le Havre) we Francji. Ponadto referaty na temat architektury XX wieku w swoich krajach przedstawią między innymi goście z Danii, Finlandii, Litwy, Szwajcarii, Szwecji, Wielkiej Brytanii.

Wstępny program konferencji:

  • 20 września – Tendencje i wzorce w architekturze i urbanistyce do lat 60. XX w.
  • 21 września – Ochrona i konserwacja architektury modernistycznej – stan obecny i perspektywy
  • 22 września – Prezentacja w terenie wybranych przykładów architektury modernistycznej

Modernizm w Europie – modernizm w Gdyni
Międzynarodowa konferencja naukowa 
20-22 września 2012 r.
Gdynia

Dodaj komentarz