• 2012-09-20

Cyrkulacje. Zjednoczone Stany Tańca

27 września rozpocznie się 4. edycja Wrocławskiego Festiwalu Cyrkulacje. Zjednoczone Stany Tańca.

Taniec współczesny, warsztat z Katarzyną Chmielewską, „Cyrkulacje" 2011, fot. Jerzy Chaba (źródło: materiały prasowe)

Taniec współczesny, warsztat z Katarzyną Chmielewską, „Cyrkulacje" 2011, fot. Jerzy Chaba (źródło: materiały prasowe)

Głównymi elementami Cyrkulacji są zajęcia służące rozwijaniu i nabywaniu umiejętności w sferze ruchu (zarówno praktyczne, jak i teoretyczne), odbywające się w ciągu planowanych czterech festiwalowych dni, a dzięki niemu popularyzacja tańca współczesnego i szeroko pojętego ruchu. Festiwal to także promocja Wrocławia jako otwartego forum wymiany myśli i doświadczeń w sferze ruchu, umożliwiającego spotkanie i pobudzenie twórcze tancerzy profesjonalnych i amatorów, osób zajmujących się teatrem i kulturą fizyczną, improwizatorów w sferze ruchu, performerów oraz wszystkich tych, którzy pragną poznać i wyzwolić własny potencjał twórczy.

Celem organizatorów jest przede wszystkim stworzenie możliwości doskonalenia warsztatu technicznego tancerzy, nawiązywanie relacji i budowanie współpracy między tancerzami a choreografami, a także kształcenie krytyków i teoretyków tańca. Organizatorzy uważają, iż jedynie tak kompleksowe działania mogą umożliwić rozwój teatru tańca na wysokim, profesjonalnym poziomie.

Cyrkulacje są jedną z zaledwie kilku imprez poświęconych tańcowi współczesnemu i ruchowi we Wrocławiu, przy czym w skali wydarzeń skupiających się na poszerzaniu umiejętności poprzez dostęp do różnorodnych warsztatów – największą.

Festiwal Cyrkulacje. Zjednoczone Stany Tańca koncentruje się na prezentacji różnorodnych form ruchu, które współbrzmią na współczesnej scenie tańca i teatru. Podczas czterech intensywnych dni festiwalu jego uczestnicy będą mogli zarówno nabywać lub poszerzać swoje umiejętności w zakresie różnorodnych technik ruchowych, reprezentowanych przez najlepszych nauczycieli z danych dziedzin w Polsce (np. w ramach otwartych lekcji warsztatowych), jak i brać czynny udział w pracy twórczej w ramach ścieżek projektowych. Podobnie bowiem jak w latach ubiegłych, trzon festiwalu stanowić będą jego uczestnicy. Skupieni na własnej pracy z ciałem, podejmą jednocześnie próbę pracy w grupach, czego efektem będą wypracowane podczas ścieżek projektowych etiudy, prezentowane podczas finałowego wieczoru festiwalu.

Prezentacja spektaklu solo Irena Lipińska, Klub Puzzle, „Cyrkulacje" 2011, fot. Agnieszka Michalak (źródło: materiały prasowe)

Prezentacja spektaklu solo Irena Lipińska, Klub Puzzle, „Cyrkulacje" 2011, fot. Agnieszka Michalak (źródło: materiały prasowe)

Festiwalowi towarzyszy wiele wydarzeń dodatkowych. Jednym z nich jest  prezentacja krótkometrażowych filmów, w których ruch jest głównym środkiem wyrazu. Filmy zostały stworzone przez członków Studio Matejka i zostaną pokazane podczas otwarcia Festiwalu.

Ciekawym wydarzeniem jest także slam poetycki inspirowany ruchem. Slam to forma widowiska, dla której główną materią jest improwizacja słowna. Slam podczas Cyrkulacji będzie połączony z ruchem. Pary uczestników – tancerz i slamer wspólnie będą improwizować na płaszczyznach słowa i ruchu, będą się wzajemnie inspirować, lub stawiać sobie wyzwania. Każda para będzie miała do dyspozycji trzy rundy, w których w ciągu trzech minut będzie prezentować swoją improwizacyjne umiejętności.
Po trzech turach publiczność wyłonieni zwycięską parę w głosowaniu. Istnieje możliwość spontanicznego włączenia się do zabawy. Slam poprowadzi Monika Pławucka.

Fundacja Teatr Nie-Taki, organizator festiwalu, powstała w 2009 roku. Zrzesza młodych teatrologów i teatromanów. Głównym celem Fundacji jest poszukiwanie i propagowanie teatru ambitnego, niszowego, oryginalnego, który często pomijany jest w ogólnokrajowym dyskursie teatralnym. W jej hasłach pojawia się niezgoda na jednostronne ocenianie życia teatralnego w Polsce i narzucanie widzom dominującego modelu myślenia o teatrze. Fundacja od roku wydaje kwartalnik teatralny nietak!t, w którym przedstawia mało znane zjawiska teatralne z kraju i ze świata. Założyciele Fundacji zdobyli niezbędne doświadczenie w organizowaniu wydarzeń kulturalnych współtworząc Wrocławski Festiwal Ruchu Cyrkulacje, organizując roczne warsztaty dla młodzieży wraz z Wrocławskim Teatrem Pantomimy, których druga edycja trwa od marca bieżącego roku, a także organizując mniejsze, jednorazowe zajęcia teatralne i happeningi.

4. edycja Wrocławskiego Festiwalu Cyrkulacje. Zjednoczone Stany Tańca
od 27 do 30 września 2012 roku
Wrocław

Dodaj komentarz