• 2012-09-20

Dopełnienie konieczne. Śląskie fotografki

Od 13 września w Muzeum Śląskim w Katowicach można oglądać wystawę fotografii Dopełnienie konieczne. Śląskie fotografki. Kuratorem wystawy jest Danuta Kowalik-Dura.

Joanna Helander, „Anioł z mojego podwórka” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Joanna Helander, „Anioł z mojego podwórka” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Na wystawie prezentowanych jest 160 prac dziesięciu kobiet fotografów, które swym życiem, twórczością lub tylko inspiracją związane są ze Śląskiem. Wspólnie jest zadawane pytanie o tożsamość, jej kształtowanie w oparciu o wartości zastane – miejsce urodzenia, wychowanie w pewnym środowisku i systemie zasad – i to, co później dodane, nabyte w drodze życiowych doświadczeń.

Ekspozycja prezentuje fotografie autorek działających od czasów powojennych do współczesnych: Zofii Rydet, Anny Chojnackiej, Róży Jura, Małgorzaty Apathy, Haliny Holas-Idziakowej, Joanny Helander, Jowity Bogny Mormul, Katarzyny Łaty-Wrony, Marii Śliwy, Beaty Mendrek-Mikulskiej. Obok tych, których dorobek wpisuje się w nie tylko w historię polskiej fotografii, wystawa promuje nazwiska artystek działających współcześnie.

Takie spectrum osobowości, których wyrażanie świata i siebie fotografią jest rozciągnięte w czasie sześćdziesięciu lat twórczości, daje możliwości porównań, nie tylko pokoleniowych, tworzy podstawy analizy ewolucji fotografii jako środka wypowiedzi oraz ukazuje możliwości transformacji formalnych i niezmienną siłę ekspresji tego medium.

W zaprezentowanym kolażu nurtów będzie można zobaczyć obok klasycznych prac mistrzyń fotografii, projekty nowe z całą gamą autorskich wypowiedzi, budowanych zindywidualizowanymi środkami wyrazu. Czy wyłonią się cechy wspólne lub dominujące, okaże ekspozycja.

Zofia Rydet, z cyklu „Pejzaż” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Zofia Rydet, z cyklu „Pejzaż” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Przekrojowa prezentacja wybranych prac, które powstały w ciągu aż sześćdziesięciu lat, stworzyła zbiór o bogatej narracji. Zestawienie w jednej przestrzeni tak różnych dzieł ukazuje charakter zmian w fotograficznym obrazowaniu, jakie zaszły w ciągu tych sześciu dekad. Najwcześniejszą pracą zamieszczona w albumie jest portret autorstwa Zofii Rydet Dawidek z cyklu Mały człowiek – z roku 1961, zaś Lalki Katarzyny Łaty-Wrony są realizacją z 2012 roku, po raz pierwszy pokazaną publicznie na tej wystawie .

Obok klasycznych prace mistrzyń fotografii znajdują się projekty współczesne z całą gamą autorskich wypowiedzi, budowanych zindywidualizowanymi środkami wyrazu. To, co je niewątpliwie łączy, to charakter wrażliwości, koncentrującej się na analizie pewnych ponadczasowych treści. W obrazach każdej z fotografek pojawiają się podobne wątki. Niekiedy ujęte w czytelne wypowiedzi, budują sentencje, niekiedy uwikłane w symboliczne znaczenia, odwołują się do głębokich doznań emocjonalnych i intelektualnych zmagań ze strukturą bytu i jego formalnymi przejawami.

Przedstawione prace, znane z indywidualnego dorobku autorek, pomieszczone tutaj w swoim sąsiedztwie, budują nową warstwę znaczeniową. Ich zestawienie staje się pretekstem do analizy transformacji i transcendencji treści i form w sztuce dawniej zwanej fotografią, współcześnie realizowanej w ramach konglomeratu sztuk wizualnych.

Dopełnienie konieczne. Śląskie fotografki
Wernisaż: 12 września 2012 roku, godz. 17.00
Wystawa potrwa do 11 listopada 2012 roku
Muzeum Śląskie
al. W. Korfantego 3
Katowice

Kurator wystawy: Danuta Kowalik-Dura

Dodaj komentarz