• 2012-09-15

OFIS Arhitekti w Muzeum Architektury

27 września o godz. 17.00 Muzeum Architektury we Wrocławiu odbędzie się otwarcie wystawy OFIS Arhitekti 2002-2012. Inspirujące ograniczenia.

Apartamenty Plaster Miodu, Izola, Słowenia, proj. OFIS Arhitekti (źródło: materiały prasowe organizatora)

Apartamenty Plaster Miodu, Izola, Słowenia, proj. OFIS Arhitekti (źródło: materiały prasowe organizatora)

OFIS i współpracownicy to pracownia architektoniczna, którą w 1996 roku utworzyli Rok Oman i Špela Videčnik, absolwenci Wydziału Architektury Uniwersytetu w Lublanie oraz prestiżowej Architectural Associaction School of Architecture w Londynie. Już dwa lata po zainaugurowaniu działalności zespół wygrał kilka ważnych konkursów architektonicznych, m.in. na budowę Stadionu Piłkarskiego w Mariborze i przebudowę Miejskiego Muzeum w Lublanie.

OFIS ma na swoim koncie wiele międzynarodowych nagród i wyróżnień, z których warto wymienić przyznany im w 2000 roku w Londynie tytuł Młodego architekta roku, nagrodę AR+D brytyjskiego czasopisma Architectural Review za przebudowę i rozbudowę Miejskiego Muzeum w Lublanie w 2004 roku, dyplom honorowy na Biennale w Miami za projekt Willi z podbudówką w 2005 roku, nagrodę European Grand Prix For Innovation Award w 2006 roku oraz srebrny medal IOC/IAKS za projekt Stadionu Piłkarskiego w Mariborze w 2009 roku.

Międzynarodowy zespół ma swoje atelier w Lublanie i w Paryżu, stale natomiast współpracuje z partnerami w Londynie i Moskwie. Początek działalności OFIS-u sięga lat 90-tych XX wieku, które były newralgicznym i ciężkim okresem dla byłych republik Jugosławii przechodzących w tym czasie przez intensywny okres poszukiwania własnej tożsamości ekonomicznej i kulturowej. Efektem owych przemian był upadek znacznej części biur projektowych, co z kolei zadecydowało o częstszej niż dotychczas obecności młodych pracowni i indywidualnych twórców w dużych, międzynarodowych konkursach architektonicznych.

Biuro OFIS od początku zaskakiwało jurorów oryginalnością i klarownością swoich koncepcji. W ciągu ostatnich dziesięciu lat zespół pracuje z wieloma krajowymi i międzynarodowymi zleceniodawcami, zarówno z sektora publicznego jak i prywatnego, zawsze uwzględniając specyfikę działalności klienta. Prawdopodobnie to właśnie w takim, indywidualnym podejściu do zleceniodawcy, tkwi sukces pracowni. Architekci biura OFIS podkreślają, że zawsze starają się wyjść naprzeciw oczekiwaniom klienta i zrozumieć jego racje, a także dostosować się do uwarunkowań i tradycji terenu, na którym pracują. Swoich pomysłów nie forsują siłą, nigdy również nie ignorują lokalnego prawa budowlanego lub ograniczeń wynikających ze specyfiki czy budżetu projektu.

Główny ośrodek pracy biura OFIS ma miejsce w Lublanie, jednak członkowie zespołu pracują i komunikują się na poziomie międzynarodowym, a także uczestniczą w konkursach i wydarzeniach branżowych na całym świecie. W ostatnich latach wygrali konkurs na przebudowę części weneckiej dzielnicy Marghera i budowę kompleksu mieszkaniowego w austriackim Grazu.

Do otwarcia filii francuskiej w 2007 roku doprowadziło ich zwycięstwo w projekcie budowy 180 mieszkań w paryskim Petit Ponts – pierwszego wielkiego projektu zabudowy mieszkalnej zrealizowanego przez pracownię poza Słowenią. Wkrótce potem przyszło drugie ważne wyzwanie – budowa stadionu piłkarskiego w białoruskim Borysowie, który ma być ukończony w roku 2012.

OFIS Arhitekti 2002-2012. Inspirujące ograniczenia.
27 września – 23 listopada 2012 r.
Muzeum Architektury, ul. Bernardyńska 5
Wrocław

Dodaj komentarz