• 2012-09-07

40-lecie twórczości Adama Myjaka

Od 13 września w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie będzie można oglądać wystawę prac Adama Myjaka. Ekspozycja jest podsumowaniem 40-letniego dorobku twórczego artysty.

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, wystawa Adama Myjaka (źródło: materiały prasowe organizatora)

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, wystawa Adama Myjaka (źródło: materiały prasowe organizatora)

Zostaną na niej zaprezentowane najnowsze obiekty rzeźbiarskie zrealizowane przy użyciu klasycznych materiałów, jak kamień, drewno i brąz. Decyzja o wyborze i łączeniu materii wynika dla twórcy z poetyckości danego surowca. Drewno czy kamień mogą różnić się twardością, tonem lub fakturą. Ta fizyczna właściwość materii stanowi niejako punkt wyjścia dla koncepcji rzeźbiarskiej, która stopniowo, w wyniku procesu twórczego, nabiera formy i staje się signifiant innej rzeczywistości. Niezmienną wartością, która pojawia się w pracach profesora Myjaka jest ludzkie ciało przekształcone w  abstrakcyjną konstrukcję torsu z podkreśleniem masywów wypukłości i ostrych załamań. Świadome odejście od klasycznej reprezentacji aktu jest próbą przeniesienia akcentu na zjawiska bliskie formie organicznej. Ten obraz człowieka, ukształtowany przez materię rzeźbiarską, wskazuje na dramatyczność trwania, nietrwałość ludzkiej egzystencji. Ciało w ekspresyjnym kadrze profesora Myjaka jest zdeformowane, niepełne i pokaleczone.W najnowszych pracach profesora Myjaka elementy ludzkiego ciała zaczynają zanikać na rzecz kształtu odartego z literackości czy narracyjnego przedstawiania, ale niepozbawionego znaczenia i wywołującego emocje.

Adam Myjak od 1965 studiował na Wydziale Rzeźby ASP w Warszawie. Dyplom z wyróżnieniem uzyskał w 1971. Wywarł decydujący wpływ na obraz Akademii w latach 90. i poczàtku XXI wieku, dbając tyleż o gospodarstwo, co o tradycję i prestiż Uczelni w trudnych przełomowych czasach. Debiutował wraz z pokoleniem tzw. Nowej figuracji lat 70. w sztuce polskiej. W latach 70. był redaktorem artystycznym miesięcznika Nowy Wyraz, dzięki czemu jego łamy składajàą się na wyczerpujący album sztuki tej dekady. Zdobywa liczne nagrody w konkursach krajowych i międzynarodowych. Poza rzeźbą, medalierstwem, któremu poświęcił się całkiem zwłaszcza na początku swej drogi twórczej, ma w swym dorobku projekty i realizacje monumentalne, podejmowane często z Antonim Januszem Pastwą (ostatnio — kwadryga na Teatrze Wielkim, odsłonięta 3 maja 2002). Jest autorem odsłoniętego w 2006 roku pomnika Homo Homini w Kielcach, poświęconego atakowi terrorystycznemu na World Trade Center w Nowym Jorku.

Wystawa Adama Myjaka
Wernisaż: 12 września 2012 roku
Wystawa czynna: od 13 do 28 września 2012 roku
Akademia Sztuk Pieknych
Pałac Czapskich-Raczyńskich
ul. Krakowskie Przedmieście 5
Warszawa

Dodaj komentarz