FUTUWAWA – konkurs

1 września wystartowała FUTUWAWA – interaktywna przestrzeń wystawiennicza miejskich projektów związanych z Warszawą.

„Sauny na Wiśle” proj. BudCud (źródło: materiały prasowe organizatora)

„Sauny na Wiśle” proj. BudCud (źródło: materiały prasowe organizatora)

Projekty to propozycje z zakresu sztuki w przestrzeni publicznej (instalacje, rzeźby, pomniki, murale, mebel miejski), rozwiązań architektonicznych oraz urbanistycznych (budynki, mosty, przestrzenie zielone, zespoły zabudowy miejskiej etc.), których utopijność/dystopijność/futurystyczność sprawia, że nie mogą zostać zrealizowane ze względów planistycznych, technologicznych, finansowych i wielu innych. Portal prezentuje także te projekty, które są gotowe do realizacji i być może, w bardzo niedalekiej perspektywie, pojawią się na mapie Warszawy.

FUTUWAWA zaprasza artystów, architektów, dizajnerów i wszystkich chętnych, którzy mają w szufladzie lub chcieliby stworzyć projekty dla Warszawy przyszłości. Pomysły z zakresu architektury, urbanistyki i sztuki w przestrzeni publicznej prezentowane będą na portalu i wezmą udział w otwartym konkursie internautów.

Idea – mimo coraz silniejszego zainteresowania przestrzenią publiczną dzisiejszych miast, jej pełne rozumienie (a nawet definicja) nastręcza wciąż niemałych kłopotów. Jest ona sceną dzieloną przez użytkowników miasta, władze, artystów, graczy komercyjnych. Działania w niej podejmowane (zarówno legalnie, jak i nielegalnie, planowo lub spontanicznie, autorytarnie czy oddolnie) jak w mikroskopie podkreślając dążenia i niepokoje nas wszystkich, czyli ogólnie pojęte procesy społeczne. Przestrzeń internetu, w której realizowany będzie projekt, pozwoli na stworzenie formuły dla publicznej deliberacji dotyczącej kreowania oraz przekształcania przestrzeni publicznej w stolicy (komentarze, dyskusje, oceny). Z kolei twórcy zamieszczający na portalu swoje prace włączą się we współtworzenie miasta przyszłości – utopijnego, ale nieobojętnego; niematerialnego, ale ogólnie dostępnego, żywego, dyskutowanego, które stanowić będzie barometr pomysłowości i opinii, nastrojów, marzeń i dążeń.

„Tower of Babel” proj. Maciej Nisztuk (źródło: materiały prasowe organizatora)

„Tower of Babel” proj. Maciej Nisztuk (źródło: materiały prasowe organizatora)

Utopie są treningiem wrażliwości i wyobraźni. Są – jak pisze Zygmunt Bauman – wyobrażaniem sobie życia lepszego, niż jest, życia, jakiego jeszcze nie ma, ale jakie mogłoby zaistnieć, a i zaistnieć powinno. Ta tęsknota i dyrektywa inspirowały i inspirują nie tylko filozofów i pisarzy, ale także architektów, urbanistów i artystów, którzy traktowali miasto jako mikrokosmos społeczny i przestrzeń, w której wykreować można nowy porządek oraz ład. Niezależnie od tego, czy postulaty dotyczą przemiany relacji społeczno-ekonomicznych w metropoliach (jak chce Anthony Vidler), wpływu nowych technologii na przemiany tkanki miejskiej (Jean- Louis Cohen), nowego uporządkowania relacji między człowiekiem a środowiskiem (Leon Krier) siła utopii jest nie do przecenienia. Jej świadectwem są konkretne rozwiązania przestrzenne, które – gdy je prezentowano po raz pierwszy – wydawały się jedynie mrzonką niemożliwą do realizacji. Przede wszystkim zaś – jak pisze Franco Borsi, autor książki Architecture and Utopia – spotkanie żywiołu artystycznego i myślenia utopijnego czyni z miasta bohatera współczesnej kultury i ożywia nasze codzienne myślenie o miejscu, w którym przyszło nam żyć. Projekt FUTUWAWA ma być przestrzenią tego spotkania.

W ten właśnie sposób projekt FUTUWAWA i związane z nim działania będą wykorzystywać interaktywną przestrzeń nowych mediów, która rozumiana jest jako przedłużenie przestrzeni publicznej. Najważniejszy jest temat i komunikacja, a nie nośnik czy nawet materialny wymiar dzieła. Przypomina to założenia otwartej, egalitarnej sztuki, której zapowiedź można znaleźć w mail arcie lat 50. i 60. XX wieku czy konceptualizmie. Elastyczny software ma w tym przypadku umożliwia ekspresję twórczą , ale i – a może przede wszystkim – współuczestnictwo. Relacje między twórcami projektów, a odbiorcami treści portalu pozostaną przy tym poza układem rynkowym i komercyjnym. Ważną częścią przedsięwzięcia będzie możliwość prowadzenia ciągłej debaty nad nowymi projektami, a więc – kształtem estetycznym i funkcjonalnym Warszawy.

FUTUWAWA konkurs
1-30 września 2012 roku

Dodaj komentarz