• 2012-08-28

Krystyna Pasterczyk w Galerii Bielskiej BWA

4 września o godz. 18.00 w Galerii Bielskiej BWA w Bielsku-Białej odbędzie się wernisaż indywidualnej wystawy Krystyny Pasterczyk pt.: Alabaster.

Krystyna Pasterczyk, „Angelus dla Wojciecha Kilara”, 2012 (źródło: materiały prasowe)

Krystyna Pasterczyk, „Angelus dla Wojciecha Kilara”, 2012 (źródło: materiały prasowe)

Wystawa rzeźby Krystyny Pasterczyk, cieszyńskiej artystki, która w swojej sztuce odeszła od akademickiej estetyki, formalnych poszukiwań i niezawodności warsztatu, poszukując raczej duchowych niż materialnych jej uwarunkowań. Wystawa przywołuje tematykę obecności, współistnienia, przemijania i pamięci.

Wystawa dedykowana jest wszystkim, którzy odeszli: Dalekim i Bliskim, ich alabastrowej obecności wśród nas, kwestionującej jakiekolwiek czasoprzestrzenne granice. Tym, którzy trwają w milczeniu obok nas i (z uśmiechem) podsuwają nam swe dawne myśli

Krystyna Pasterczyk.

Artystka wielką wagę przywiązuje do istoty i źródła używanych przez siebie materiałów. Wykorzystując m.in. kamień, drewno, smołę, krew, liście leszczyny, goździki, róże, sól, ołów, wosk i miód – stara się w swojej artystycznej wypowiedzi zachować ich stałe właściwości. W konstrukcji prac duże znaczenie mają u niej poetyckie skojarzenia, słowa, zdania, urywki poezji. Natomiast w powracającej problematyce ważna jest dychotomia: ciężar – lekkość, trwałość – efemeryczność, upływ czasu, poczucie nieskończoności, pamięci, tajemnicy istnienia.

Odczytanie prac Krystyny Pasterczyk odbywa się w podwójnym sensie: poetyckim i metafizycznym. Metafizyczność – według słów artystki – oznacza w praktyce bezwzględną powagę. Nie ma tu miejsca na grę ani zabawę.

Krystyna Pasterczyk  – urodziła się w 1960 roku w Jaśle. W latach 1981–1986 studiowała na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym cieszyńskiej Filii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (dyplom z rzeźby w 1986 roku). Zajmuje się rzeźbą, obiektem, instalacją i wideo. W latach 90. współpracowała z Krzysztofem Morcinkiem i Andrzejem Szewczykiem w niezależnej Galerii Miejsce w Cieszynie. Obecnie prowadzi pracownię rzeźby i intermediów w Katedrze Rzeźby Instytutu Sztuki UŚ w Cieszynie oraz pracownię rzeźby w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Od 2010 roku realizuje autorski projekt Biblioteka Honoris dla Uniwersytetu Śląskiego. Jedną z prac zrealizowanych w tym projekcie jest rzeźba Angelus dla Wojciecha Kilara, podarowana wybitnemu kompozytorowi.

Krystyna Pasterczyk – Alabaster
Od 5 do 27 września 2012 r.
Wernisaż: 4 września 2012 r, godz. 18.00
Galeria Bielska BWA
Bielsko-Biała, ul. 3 Maja 11

Dodaj komentarz