• 2012-08-24

Rytmy natury natura rytmów w BWA w Sanoku

24 sierpnia o godz. 18.00 w Galerii BWA w Sanoku odbędzie się wernisaż wystawy Anny Waszczuk i Mariusza Drzewińskiego pt.: rytmy natury natura rytmów.

Anna Waszczuk (źródło: materiały prasowe)

Anna Waszczuk (źródło: materiały prasowe)

Anna Waszczuk –  ukończyła studia w Instytucie Wychowania Artystycznego w UMCS w Lublinie. Dyplom z malarstwa uzyskała w Pracowni Malarstwa Mieczysława Hermana w 1982 r. Od 1989 roku pracuje na Wydziale Artystycznym UMCS. Przewód kwalifikacyjny pierwszego stopnia z malarstwa na ASP w Krakowie w roku 1997, a w roku 2009 przewód habilitacyjny na ASP w Łodzi. Obecnie pracuje na stanowisku adiunkta II st. w Zakładzie Malarstwa w Instytucie Sztuk Pięknych Wydziału Artystycznego MCs w Lublinie. Zajmuje się malarstwem, sztuką papieru i landartem. Autorka ponad 20 wystaw indywidualnych, wzięła udział w ponad 70 wystawach zbiorowych, licznych plenerach i sympozjach.

Podczas pracy nad obrazami artystka stosuje skomplikowane i czasochłonne strategie malarskie. Motywem przewodnim, łączącym zróżnicowane formalnie cykle malarskie, jest nieustanne poszukiwanie porządku, systematyzowanie różnorodności natury. Artystka posługuje się geometrią, rytmem czy multiplikacją. niektóre obrazy przypominają mapy lub ogrody, gdzie natura staje się ujarzmiona i uporządkowana. Na uwagę zasługują obrazy z papieru, w których artystka z benedyktyńską cierpliwością buduje unistyczne struktury. Tutaj już sam proces powstawania tych prac stanowi formę porządkowania rzeczywistości. Autorka wykorzystuje naturalne materiały takie jak igliwie, sok z roślin lub masę papierową. Obrazy, z uwagi na zastosowany budulec, wraz z upływem czasu ulegają pewnym zmianom. Zmienia się kolorystyka, kolory blakną lub zupełnie zanikają. Wówczas Anna tworzy nowe prace, postępując tym samym w zgodzie z cyklami natury por roku.

/Piotr Korol/

Mariusz Drzewiński – urodzony w 1959 roku w Lublinie. W latach 1979-1983 studiował w Instytucie Wychowania Artystycznego UMCS w Lublinie w pracowni  Mieczysława Hermana. W 2005 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Jest zatrudniony w Zakładzie Malarstwa i Rysunku II. Obecnie pełni funkcję prodziekana na Wydziale Artystycznym Instytutu Sztuk Pięknych UMCS w Lublinie. Jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków. W pracy artystycznej skupia się na działalności w zakresie malarstwa i rysunku. Brał udział w 25 wystawach indywidualnych i wielu wystawach zbiorowych w kraju i zagranicą.

Twórczość jest niczym innym jak manifestacją artysty, jego postawą wobec świata i życia. Malując staram się nadać nowe znaczenie zjawiskom i pojęciom, odkryć ich głębszy metafizyczny sens. Świat moich obrazów istnieje równolegle do świata, który nas otacza. Obrazy stają się samodzielnymi bytami, dowodami na istnienie świata form wyalienowanych ze świata materialnego tworzących nowe kategorie pojmowania i rozumienia natury. Tytuły są jedynymi autokomentarzami, nie tłumaczą, ani nie podpowiadają rozwiązań, skłaniają do indywidualnych i dowolnych, często abstrakcyjnych skojarzeń, po to, by odbiorca mógł się poczuć współtwórcą wysyłanego przeze mnie komunikatu. (…) Malarstwo jest dla mnie próbą znalezienia własnego miejsca i zachowania godności.

/Mariusz Drzewiński/

Anna Waszczuk, Mariusz Drzewiński, rytmy natury/natura rytmów
24 sierpnia – 7 września 2012 r.
Wernisaż: 24 sierpnia 2012 r., godz. 18.00
BWA Galeria Sanocka
Rynek 4, Sanok

Dodaj komentarz