Sztuka kobiet – kobiety w sztuce. Artystki na Śląsku 1880–2000

Do 16 września w Muzeum Śląskim w Katowicach można oglądać wystawę Sztuka kobiet – kobiety w sztuce. Artystki na Śląsku 1880–2000.  Ekspozycja prezentuje dzieła artystek działających głównie na terenie Górnego Śląska i częściowo Śląska Opolskiego. Kuratorami wystawy są: Katarzyna Jarmuł, Joanna Szeligowska-Farquhar.

Johanna Pistorius (1881-1965), „Kanał we Wrocławiu”, 1908, olej na płótnie (źródło: materiały prasowe organizatora)

Johanna Pistorius (1881-1965), „Kanał we Wrocławiu”, 1908, olej na płótnie (źródło: materiały prasowe organizatora)

Ekspozycja podejmuje niezbadany na Śląsku temat sztuki kobiecej i jej rozwoju od 2. poł. XIX w. do czasów współczesnych. Wystawa podzielona zostanie na dwie części. Pierwsza z nich obejmuje zagadnienie edukacji kobiet na uczelniach artystycznych przed I wojną światową oraz prace z dziedzin przeznaczonych dla płci żeńskiej (haft, koronkarstwo, tkactwo). Ponadto zawiera eksponaty ze sfery długo uważanej za męską, czyli rzeźbiarstwa. Pierwsza część ekspozycji obejmie prezentację spuścizny Ślązaczek z okresu ok. 1880–1945, którą otwierają m.in. materiały archiwalne, zdjęcia, gazetki uniwersyteckie oraz szkolne i wczesne prace artystek. Są wśród nich przede wszystkim przedstawienia pejzażowe, portrety, martwe natury i kwiaty – gatunki malarskie, które uważano wówczas za przeciwstawne sztuce oficjalnej.

Małgorzata Lazarek, „Wspomnienie”, 2012, olej płótno (źródło: materiały prasowe organizatora)

Małgorzata Lazarek, „Wspomnienie”, 2012, olej płótno (źródło: materiały prasowe organizatora)

W części drugiej wystawa będzie pokazywała prace akcentujące odmienność powojennej sztuki kobiecej w stosunku do dzieł powstałych przed 1945 rokiem. Odmienność prezentowanych obiektów będzie uwypuklona przez styl, podejmowaną tematykę, technikę artystyczną oraz dziedzinę sztuki dotychczas wiązaną głównie z aktywnością mężczyzn (m.in. projektowanie użytkowe, czyli tzw. design). Część współczesna zaprezentuje dzieła o podłożu emocjonalnym, odwołujące się do sfery snu, marzeń, wspomnień i tradycji w stylu nieco sentymentalno-nostalgicznym. Osobną część tworzą prace wyrażające autorefleksję i świadomość odmienności własnej płci, związane z tym ograniczenia, wyzwania oraz eksplorację związków z innymi. W trzeciej grupie znalazły się prace z tzw. nurtu intelektualnego, wyrażające zainteresowanie abstrakcją geometryczną, budową i funkcją otaczającej przestrzeni (głównie miejskiej) oraz relacją między tą przestrzenią a jednostką ludzką, jako elementem społecznej zbiorowości.

Sztuka kobiet – kobiety w sztuce. Artystki na Śląsku 1880–2000
Wystawa czynna od 22 czerwca do 16 września 2012 roku
Muzeum Śląskie
al. Korfantego 3
Katowice

Dodaj komentarz