• 2012-08-22

Warsztaty dla dzieci w Teatrze Syrena

6 października w Teatrze Syrena w Warszawie rozpoczną się warsztaty teatralne dla dzieci.

Teatr Syrena, logo (źródło: materiały prasowe organizatora)

Teatr Syrena, logo (źródło: materiały prasowe organizatora)

Warsztaty adresowane są do uczniów szkół podstawowych klas 1-3. U dzieci w tym wieku kształtowane są elementarne umiejętności związane z czytaniem, pisaniem i poprawnym mówieniem. Warsztaty Teatralne – w tym z zakresu kultury żywego słowa, mogą stać się doskonałym uzupełnieniem procesu dydaktycznego. Dodatkowo, na tym etapie rozwoju dzieci rozpoznają swoje pasje, zainteresowania i mocne strony. Edukacja teatralna i wykorzystywanie technik teatralnych może wspaniale aktywizować i stymulować aktywny rozwój dzieci i umacniać naturalną potrzebę uczestnictwa w kulturze.

Zajęcia rozpoczynają się od wycieczki po budynku i poznania teatru jako instytucji z całym zapleczem i tajemniczymi miejscami (np. pracownie malarska, krawiecka i charakteryzatornia). Jedna z lekcji odbywać się będzie w garderobie i rekwizytorni. Za kulisami dzieci będą miały okazję do spotkania z pracownikami obsługi sceny, takimi jak sufler, inspicjent, scenograf czy reżyser. Tę część warsztatów zakończy Dzień z próby, czyli spotkanie z aktorami Teatru Syrena. Dzieci podglądają próbę, którą aktorzy przygotowują z myślą o uczestnikach warsztatów i włączają ich w proste zadania sceniczne.

Od tego momentu rozpoczyna się właściwy Warsztat Aktorski – a w nim m.in. ćwiczenia oddechowe, elementarne zadania dykcyjne, zabawy onomatopeiczne, wspólne czytanie i praca nad rolą. W trakcie tej części warsztatu dzieci nabywać będą wiedzę o technikach teatralnych, kulturze słowa, warsztacie aktorskim a także o animacji lalkami.

W czasie trwania Warsztatu Teatralnego uczestnicy mają możliwość zobaczenia wybranych spektakli dla dzieci z repertuaru Teatru Syrena. Zajęcia odbywają się w siedzibie Teatru z udziałem wybitnych specjalistów i aktorów Teatru Syrena.

Warsztaty Teatralne
od 6 października do 25 listopada 2012 roku
Teatr Syrena
ul. Litewska 3
Warszawa

Dodaj komentarz