• 2012-08-13

Prace rewitalizacyjne w Łazienkach Królewskich

Do końca sierpnia potrwają prace rewitalizacyjne otoczenia Pomnika Chopina oraz Ogrodu Różanego w Łazienkach Królewskich w Warszawie.

Stara Pomarańczarnia, Łazienki Królewskie w Warszawie (fot. Justyna Kuska)

Stara Pomarańczarnia, Łazienki Królewskie w Warszawie (fot. Justyna Kuska)

Z początkiem sierpnia rozpoczęto prace w Łazienkach Królewskich, które obejmą rewitalizację otoczenia Pomnika Chopina. Na ten czas brama przy Pomniku Chopina (od Al. Ujazdowskich) będzie zamknięta, a brama przy Herbaciarni (od Al. Ujazdowskich) będzie otwarta tylko w soboty i niedziele. Dodatkowo zostanie udostępnione wejście przy Źródełku (od ul. Agrykoli). Przewidywana data zakończenia prac – 31  października 2012 r.

Założeniem przedsięwzięcia jest przywrócenie otoczeniu Pomnika Chopina charakteru reprezentacyjnego letniego salonu muzycznego Warszawy. W strefie wejściowej, na osi pomnika, zaprojektowano szerokie schody z klinkieru, prowadzące na rozległy plac z nawierzchni mineralnej. Znajdujący się w centrum trawnik, powiększony zostanie do rozmiarów z okresu międzywojennego i będzie pełnił funkcję dodatkowej przestrzeni służącej do swobodnego słuchania muzyki i relaksu. Szeroki plac wejściowy z amfiteatralnym układem schodów umożliwi dostęp na koncerty jeszcze większej ilości widzów.

W ramach projektu przewidziano również wymianę nawierzchni alejek i placów z niewielką korektą ich przebiegu i spadków, co umożliwi swobodne poruszanie się po terenie, m.in. osobom niepełnosprawnym .

W połowie sierpnia 2012 r. ruszą również prace rewitalizacyjne w Ogrodzie Różanym (zwanym także Oranżeryjnym). Inspiracją do zmian jest bezpośrednie sąsiedztwo zabytkowej, XVIII- wiecznej Starej Pomarańczarni. Projekt przewiduje przywrócenie Ogrodowi Oranżeryjnemu historycznego charakteru. Prace będą obejmować rewitalizację nawierzchni i nasadzeń, wykonanie drenażu wraz z pracami zabezpieczającymi i izolacyjnymi przy murze oporowym. Pracom konserwatorskim poddane zostaną kamienne rzeźby dekorujące ogród i cokoły oraz wymienione zostaną niektóre cokoły betonowe na nowe kamienne.

Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie
Ul. Agrykola 1

Dodaj komentarz