Sympozjum Rzeczpospolitej 2012

31 lipca w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku zakończyło się pierwsze Sympozjum Rzeczpospolitej 2012 – międzynarodowy projekt odnoszący się do kulturowych korzeni krajów Europy wschodniej.

Victor Petrov, zdjęcie (źródło: materiały prasowe)

Victor Petrov, zdjęcie (źródło: materiały prasowe)

Rzeczpospolita Obojga, a właściwie Wielu Narodów była pierwszą Unią Europejską, unią państw i narodów. Dziś to oczywiście historia, choć nie powinna być całkowicie zapomniana, zwłaszcza teraz, gdy po obaleniu muru berlińskiego i pojałtańskiego porządku część krajów dawnej Rzeczpospolitej należy do dzisiejszej Unii Europejskiej, a inne aspirują, by do niej dołączyć. Mamy wspólną blisko 5-wiekową historię, która niestety po doświadczeniach XX wieku jest także źródłem uprzedzeń i konfliktów, łączy nas kultura, obyczaje, temperament. Mamy wspólne korzenie, co można by nazwać genem Rzeczpospolitej. Dziś, coraz częściej, dzięki rozmaitym inicjatywom kulturalnym, podejmowanym w naszym regionie, zwłaszcza w Polsce, przypominamy sobie o tym genie i patrzymy z rosnącą uwagę na sąsiadów.

Inicjatywa Sympozjum Rzeczpospolitej, przyjęła formę pleneru artystycznego, połączonego z warsztatami mistrzowskim oraz serią multimedialnych wykładów i dyskusji.

Pierwsze Sympozjum odbyło się w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. Głównym jego celem było doprowadzenie do spotkania i wspólnej pracy młodych artystów z krajów Europy Wschodniej: Polski, Litwy i Białorusi. Wspólna praca, wymiana doświadczeń i budowanie porozumienia, co być może, zapoczątkuje wspólne projekty artystyczne.

Drugi cel miał charakter teoretyczno-edukacyjny: zaproszeni krytycy, kuratorzy, wybitni artyści oraz wybrani młodzi twórcy, podczas codziennych wieczornych posiedzeń sympozjalnych, wygłaszali ilustrowane, multimedialne wykłady na temat wybranych zagadnień sztuki współczesnej w swoich krajach i twórczości własnej. Po wykładach odbywały się dyskusje, moderowane przez krytyków i kuratorów.

Trzecim głównym celem było praktyczne zdobywanie nowych umiejętności przez młodych artystów podczas kursów mistrzowskich, prowadzonych przez trzech wybitnych twórców z Polski, Litwy i Białorusi w zakresie malarstwa, rzeźby i performance’u, a także managmentu kulturalnego.

Jonas Jurcikas, zdjęcie (źródło: materiały prasowe)

Jonas Jurcikas, zdjęcie (źródło: materiały prasowe)

Udział krytyków i kuratorów powinien zaowocować opracowaniem wspólnych projektów wystaw i sympozjów w trzech krajach, a także poza nimi i stanowić przykład wspólnych działań podejmowanych przez kraje dawnej Rzeczpospolitej Wielu Narodów w Europie.

Uczestnicy Sympozjum Przeczpospolitej 2012:

 • Arvydas Żalpys (LT)
 • Victor Petrov (BY)
 • Eugeniusz Minciel (PL)
 • Sylwester Ambroziak (PL)
 • Krzysztof Stanisławski (PL)
 • Jekatyryna Izafatava (BY)
 • Konstantin Gaitanži (LT)
 • Egle Karpavičiute (LT)
 • Jonas Jurcikas (LT)
 • Povilas Ramanavskas (LT)
 • Uladzimir Tsarykovich (BY)

W sympozjum brała również udział kowieńska artystka Jurate Zalpysiene (LT) oraz młoda krytyczka sztuki, dziennikarska Wirtualnej Polski, Joanna Stanisławska-Zdyb (PL).

Projekt Sympozjum Rzeczpospolitej, zorganizowany przez Stowarzyszenie Kampania Artystyczna z Warszawy oraz partnera litewskiego – Galerię Meno parkas z Kowna, został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP.

Sympozjum Rzeczpospolitej 2012
od 23 do 21 lipca 2012 roku
Centrum Rzeźby Polskiej
Orońsko

Dodaj komentarz