Między plakatem a fotografią. Świat twórczości Leszka Mądzika

Do 3 września w Galerii Plenerowej Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie potrwa wystawa twórczości Leszka Mądzika zatytułowana Plakat. Fotografia.

Praca Leszka Mądzika (źródło: materiały prasowe)

Praca Leszka Mądzika (źródło: materiały prasowe)

Na ekspozycji zaprezentowane zostaną plakaty oraz fotografie związane z teatralną twórczością artysty. Życie i upływający czas przedstawione w nowoczesnej formie to motyw przewodni prezentowanych prac.

Teatr, fotografia i plakat to trzy artystyczne dyscypliny składające się na przekaz, którym Leszek Mądzik dzieli się z widzem. Artysta podkreśla:

Teatr, fotografia i plakat żywią się sobą nawzajem. Plakat potrzebuje największego skrótu, prostoty i lapidarności. Jest podpisem pod wydarzeniem, które ma anonsować. W kalejdoskopie presji obrazów ogarniających nas wokół pragnę wyzwolić refleksję, która na dłużej zatrzyma nas przed jego obrazem. Plakat i fotografia, w przeciwieństwie do teatru, który rodzi się z czerni, są nasycone kolorem. To rozdwojenie jaźni jest konsekwencją odczuć, które mówią o złożoności odbierania tego co dostrzegamy i przeżywamy. I choć pierwotnym tworzywem mojej pracy jest teatr, to potrzeba skrótu, szczegółowości i lapidarności, prowadzi mnie w stronę plakatu. Tworzę go w konfrontacji i w zderzeniu tego co minione (malarstwo, gotyk, renesans, barok) z językiem i symboliką nam współczesną. Obecna jest też w plakacie fotografia. Szczegół, detal, fragment, pojawiają się wtedy, gdy pragnę utrwalić piętno czasu.

Leszek Mądzik to uznany artysta, reżyser i scenograf, wybitna postać polskiego i światowego teatru. Wykłada w kilku szkołach artystycznych, jest profesorem poznańskiej ASP. Założył Scenę Sztuki Plastycznej przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Jest uczestnikiem kilkudziesięciu festiwali teatralnych na pięciu kontynentach, laureatem wielu nagród oraz autorem scenografii w teatrach polskich, portugalskich, francuskich i niemieckich. Jego miłością jest teatr bez słów. Jak sam twierdzi, źródłem milczenia w jego spektaklach jest głębokie przeświadczenie, iż istnieją dziedziny ludzkiej rzeczywistości, które nie poddają się słowu. Za granicą jego nazwisko jest wymieniane obok najwybitniejszych twórców niekonwencjonalnego teatru w Polsce. Życie i śmierć, to na co jesteśmy nieuchronnie skazani, są obsesyjnymi tematami artysty. Artystę fascynuje przemijanie człowieka, tragizm egzystencji, odchodzenie i to właśnie wymiary, z których czerpie inspirację.

Plakat. Fotografia.
wystawa twórczości Leszka Mądzika
od 3 sierpnia do 3 września 2012 roku
Galeria Plenerowa Muzeum Łazienki Królewskie
Warszawa

Dodaj komentarz