Odśwież swój blok – konkurs ReFresz

Ruszył drugi etap konkursy ReFresz – Odśwież swój blok! Tym razem projekt realizowany będzie na krakowskim Ruczaju przy ul. Lipińskiego 18. Prace można nadsyłać do 14 sierpnia.

ReFresz - odśwież swój blok, logo (źródło: materiały prasowe)

ReFresz - odśwież swój blok, logo (źródło: materiały prasowe)

Projekt ReFresz – Odśwież Swój Blok! to część akcji Pospolite Ruszenie, zainicjowanej przez raperów L.U.C.-a i Sokoła. Ma oczyścić i uspójnić wizualno-estetyczny wygląd Krakowa poprzez wprowadzenie sztuki i designu na elewacje bloków. Do 7 czerwca spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe zgłaszały budynki wymagające renowacji i artystycznej interwencji. Zwyciężył blok przy ul. Lipińskiego 18.

Artyści, którzy chcą wziąć udział w konkursie muszą:

  • zaprojektować wykończenie kolorystyczne elewacji bloku przy użyciu szablonu
  • zgłosić projekt korzystając z aplikacji konkursowej
  • do 14 sierpnia wysłać wykonany projekt wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym i formularzem zgody na publikację pracy konkursowej oraz imienia i nazwiska twórcy

Przy wyborze zwycięskiego projektu pod uwagę będą brane przede wszystkim:

  • innowacyjność i oryginalność
  • walory estetyczne
  • uwzględnienie charakteru i specyfiki miejsca
  • możliwości techniczne wykonania projektu

ReFresz – Odśwież swój blok! 
termin nadsyłania prac: 14 sierpnia 2012 roku

Dodaj komentarz