• 2012-07-31

Dni złomu w Lublinie

Od 1 do 3 sierpnia na Placu Łokietka w Lublinie potrwa akcja artystyczna Dni złomu. Spod miejskiego Ratusza będzie można zabrać 10 ton metalowych odpadów.

Akcja artystyczna Dni złomu w całości dedykowana jest grupie zbieraczy złomu jako ważnego ogniwa w procesie recyclingu. Z drugiej strony ujawnia marginalizowanie przez hedonistyczny materializm, zarówno środowiska naturalnego jak i tej grupy wykluczonych społecznie. Z tego względu miejscem akcji jest reprezentacyjna część miasta Lublina, w której zostanie usypana kilkutonowa sterta złomu. Złom będzie darmowy, a jedynym warunkiem jest, że można zabrać tyle, ile jest się  w stanie unieść.

Dni złomu, plakat (źródło: materiały prasowe)

Dni złomu, plakat (źródło: materiały prasowe)

Złom jest terminem stosowanym w metalurgii do określania przedmiotów metalowych, przeznaczonych do recyklingu czyli ponownego wykorzystania poprzez ich ponowne przetopienie. Złom to metalowe odpady produkcyjne, komunalne, wyroby nie nadające się do naprawy lub nie kwalifikujące się do dalszej eksploatacji, takie jak samochody, sprzęt AGD itp. Obrót złomem ma miejsce w składnicach złomu i skupach. Skup złomu, a kolejno jego przetopienie odgrywa istotną rolę dla środowiska naturalnego, ponieważ ogranicza i gospodaruje odpady produkowane przez współczesną cywilizację. Jednymi z dostawców złomu są i nieformalne grupy zbieraczy złomu. W większości przypadków do grup takich należą osoby ubogie i wykluczone społecznie, zaś zbieranie odpadów stanowi dla nich jedyne źródło utrzymania. Choć nieformalne, to ich działanie w dużej mierze przyczynia się do ochrony środowiska.

Autorem projektu jest Artur Malewski urodzony 29 maja 1975 roku w Tomaszowie Maz. Studiował w latach 1996-2002 na Wydziale Edukacji Wizualnej Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Mieszka i pracuje w Łodzi. Tworzy rzeźby, instalacje, filmy wideo, oraz realizuje akcje artystyczne. Jego sztuka, przesycona absurdem, czerpie z codzienności, a także z wyobraźni kulturowej właściwej wszelkim wspólnotom ludzkim. W swoich pracach systematycznie podejmuje też temat antropologiczno-kulturowej relacji człowiek – zwierzę. Artysta w swojej twórczości tropi i bada problem niejasnej relacji i związków człowieka z naturą, podejmując próbę uwidocznienia i upublicznienia ambiwalentnej ludzko-zwierzęcej więzi, pełnej napięć i sprzeczności. Wykraczając poza to, co ludzkie, ku temu, co nie-ludzkie, wykracza on zarówno ku zwierzęciu, jak i ku temu, co nie-ludzkie w człowieku, ale odkrywa także to, co ludzkie w zwierzęciu. Artysta często w swoich realizacjach umieszcza postacie o dwoistej tożsamości, nie mieszczące się w granicach jednego gatunku, odpychające, budzące wstręt, i jednocześnie fascynujące, paraliżujące wzrok widza, naruszające Naszą ontologiczną higienę.

Dni złomu
od 1 do 3 sierpnia 2012 roku
od godz. 10.00 d0 18.00
Placu Łokietka
Lublin

 

Dodaj komentarz