• 2012-07-18

Polacy, nasi sąsiedzi

Do 11 listopada w Museon w Hadze  prezentowana jest wystawa poświęcona Polsce i Polakom pt. Polacy, nasi sąsiedzi. Współorganizatorem wydarzenia jest Muzeum Narodowe w Krakowie.

Zbylut Grzywacz, „Kolejka jeszcze trwa” , olej na płótnie, 1973 (źródło: materiały prasowe)

Zbylut Grzywacz, „Kolejka jeszcze trwa” , olej na płótnie, 1973 (źródło: materiały prasowe)

Museon w Hadze jest interaktywnym muzeum kultury i nauki, którego główną misją jest edukacja. Wystawa Polacy, nasi sąsiedzi ma na celu przybliżenie Polski i Polaków społeczności holenderskiej. Ma pomóc w odpowiedzi na pytania: jakim krajem jest Polska? jaka jest jej historia? dlaczego tak wielu Polaków przyjeżdża do Holandii? z czego Polacy są dumni? jakie historie kryją się za decyzją o emigracji?

Główny akcent wystawy został położony na polską historię i sztukę XX wieku, z której wyodrębniono cztery najważniejsze tematy: odzyskanie niepodległości po I wojnie światowej, udział Polaków w walkach na frontach II wojny światowej, czasy komunizmu oraz drogę do wolności czyli lata 80. XX wieku.

Ilustrację dla tych zagadnień stanowią między innymi wybitne dzieła polskich artystów ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie: Leona Wyczółkowskiego, Leona Chwistka, Andrzeja Wróblewskiego, Jonasza Sterna, Zbyluta Grzywacza, Łukasza Korolkiewicza, Leszka Sobockiego, Stanisława Sobolewskiego, Macieja Bieniasza.

Wystawa Polacy, nasi sąsiedzi
2 kwietnia-11 listopada 2012 r.
Museon w Hadze
Stadhouderslaan 37

Dodaj komentarz