• 2012-07-10

Moc Sztuki II

19 lipca o godz. 18.00 w olsztyńskiej  Galerii Sztuki odbędzie się wernisaż wystawy Moc Sztuki II, podczas której zaprezentowana zostanie kolekcja Warmińsko-Mazurskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych.

Wojciech Bakowski, Tu ja z kiciusiem niemocy. Niemożebnie wstać zupełnie 2008, rysunek na taśmie filmowej odbitka (źródło: materiał prasowy organizatora)

Wojciech Bakowski, Tu ja z kiciusiem niemocy. Niemożebnie wstać zupełnie 2008, rysunek na taśmie filmowej odbitka (źródło: materiał prasowy organizatora)

Wystawa ponad 150 prac kilkudziesięciu artystów z tworzonej w Olsztynie od 2005 roku przez Warmińsko-Mazurskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych kolekcji najnowszej sztuki polskiej, z uwzględnieniem prac artystów olsztyńskich i z regionu Warmii i Mazur.

Warmińsko-Mazurskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Olsztynie powstało w kwietniu 2005 roku jako element realizowanego od 2004 roku Narodowego Programu Kultury Znaki czasu. Ten ważny projekt tworzenia zbiorów publicznych polskiej sztuki najnowszej jest realizowany w miastach wojewódzkich, ale wbrew zamierzeniom już nie we wszystkich. Regionalne kolekcje sztuki są finansowane ze środków publicznych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz samorządowych.

W myśl głównej idei kolekcji Warmińsko –Mazurskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, która zawiera się w sformułowaniu Każdemu czasowi jego sztuka, zbiór ten tworzą dzieła, które są znakiem swojego czasu – prace odnoszące się krytycznie, istotnie, żywo do otaczającej rzeczywistości, kondycji współczesnego świata i człowieka. Większość wśród nich stanowią dzieła najwybitniejszych artystów polskich, w wielu wypadkach już klasyków sztuki najnowszej – malarstwa, grafiki, awangardowej fotografii, wideoartu i instalacji oraz innych klasycznych dziedzin sztuk plastycznych. Klasykom towarzyszą prace artystów średniego pokolenia, a także debiutujących, jednak już znakomicie wpisujących się w założenia programowe powstającego zbioru. Dzieła starszych i młodych artystów, których żywe reakcje twórcze najlepiej charakteryzują swój czas, wpisują się w istniejący ciąg artystyczno – historyczny. Twórcy kolekcji dążą, bo wiem do tego, by stanowiła ona reprezentatywny obraz sztuki polskiej ostatnich dekad XX i początku XXI wieku. Warmińsko-Mazurskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, którego równie ważnym celem działalności jest edukacja po przez sztukę, od początku istnieje dzięki współpracy i opiece Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Kolekcja olsztyńskiej Zachęty – po siedmiu latach jej tworzenia – jest przez historyków i krytyków sztuki oceniana bardzo wysoko. Ciągle jednak nie ma własnej siedziby.

Kuratorki: Małgorzata Jackiewicz-Garniec, Grażyna Prusińska

Współpraca: Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie

Moc Sztuki II – kolekcja Warmińsko-Mazurskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych
wernisaż: 19 lipca o godzinie 18.00
20 lipca – 30 września, sala główna

Galeria Sztuki BWA w Olsztynie
Al. Marszałka J. Piłsudskiego 38
Olsztyn

Dodaj komentarz