• 2012-07-10

Sztuka konserwacji Bożeny Boby-Dygi

12 lipca o godz. 19.00 w Górnym Pałacu Sztuki w Krakowie odbędzie się wernisaż wystawy retrospektywnej z okazji dwudziestolecia pracy twórczej Bożeny Boby-Dygi.

Autoportret, Bożena Boba-Dyga (źródło: materiały prasowe organizatora)

Autoportret, Bożena Boba-Dyga (źródło: materiały prasowe organizatora)

W Krakowie sztuka konserwacji jest modna. Dzięki działalności Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa, prywatnych inwestorów i prowadzeniu bardzo wielu,liczonych w tysiącach przedsięwzięć konserwatorskich w naszym mieście, możemy chyba już mówić o krakowskiej szkole konserwacji. Czym ona się charakteryzuje? Trudno to jednoznacznie określić? Z pewnością autorka wystawy jest znaczącą przedstawicielką tego nurtu konserwatorskiego, który powoduje charakterystyczne wydobycie autentycznych właściwości estetycznych i prawdy historycznej o zabytku lub dziele sztuki. Potrafi połączyć aranżowanie zabyt- ku z zachowaniem jego malowniczej „dawności”. W Krakowie dobrze rozumiemy, że upływający czas to również dla obiektu zabytkowego szczególny artysta. Bożena Boba-Dyga prezentuje w formie dokumentacji plastycznej różnorodne dyscypliny konserwatorskie realizowane na obiektach, niemal że z całej Polski. Jest to przede wszystkim duży kaliber królowej sztuk w postaci elewacji zabytkowej architektury, dawne wnętrza, monumentalne malarstwo ścienne i mała architektura taka jak sztuka sepulkralna (kaplice cmentarne, nagrobki) oraz rzeźba kamienna.

Autorka indywidualnie rozpatruje każdy zabytek, tak pod względem jego przeszłości, jak aktualnej sytuacji i przeznaczenia. Jej nowoczesny stosunek do zabytkowego dzieła sztuki lub architektury, to przede wszystkim jego permanentna ochrona, to dążenie do zachowania autentycznej materii zabytku, to uszanowanie w pełni faktu upływu czasu oraz utrzymanie cennych historycznych i technicznych nawarstwień powstałych na przestrzeni lat.

Z punktu widzenia artystycznego charakteru pracy autorki wystawy – jest to kreacja konserwatorska zachowanej wielości historycznych nawarstwień.

To wielkie szczęście pracować w Krakowie, mieście o największej chyba obecnie intensywności prac konserwatorskich w Europie. Tu zagadnienie rekonstrukcji, a szczególnie – jak wolimy to określać – kreacji zabytku z pewnością wysuwa się na czoło zagadnień realizacji konserwatorskich autorki wystawy. Przetestowanie w Krakowie niezliczonej ilości nowoczesnych preparatów konserwatorskich, jakich dostarcza cywilizacja materiałowa, odpowiada też wzrastającej presji potrzeby innowacji, która staje się ważną zasadą działalności współczesnego artysty konserwatora.

Oglądając wystawę zauważamy drogi rozwojowe sztuki konserwatorskiej, które pozwalają na uświadomienie płynności pojęć związanych ze sztukami plastycznymi, takich jak: pierwsza idea, przekaz treściowy, technologia realizacyjna, oryginał lub kopia. Autorka dobrze rozumie, co widać w jej realizacjach, że nauka i sztuka konserwatorska ciągle się rozwija i pragnie wyrazić ducha dzisiejszego czasu. Działalność konserwatorska Bożeny Boby-Dygi zmierza do zapewnienia dziełom sztuki i architektury dalszej egzystencji, często do ich odkrycia i przywrócenia czy też nadania im siły oddziaływania artystycznego(…) kiedy autorka konserwuje – jestem o tym przekonany – wyraża również siebie, kreuje sztukę mądrą interpretacją dawnych dzieł. Konserwacja i twórczość odpowiadają jej potrzebom estetycznym, postawie szukającej ideału i inspiracji w przeszłości(…) Bożena konserwuje (w swo- jej firmie) zabytki do południa, a po południu uprawia (prywatnie) swoją sztukę: maluje, projektuje, fotografuje artystycznie, pisze wiersze, śpiewa – i to zachwycająco. Dzieło sztuki jest cząstką natury widzianą przez pry- zmat jej temperamentu i to zarówno w przypadku aranżacji dzieła zabytkowego jak i własnej twórczości. Ta sama radość z odkrycia głębokiej prawdy o sztuce i życiu przenika do konserwowanych dzieł.

Prof. Ireneusz Płuska

Fot. Bożena Boba-Dyga (źródło: materiały prasowe organizatora)

Fot. Bożena Boba-Dyga (źródło: materiały prasowe organizatora)

Podczas wernisażu odbędzie się prawykonanie partytury graficznej i piosenki poetyckie, wystąpią:

Bożena Boba-Dyga (głos), Sabina Cebula (fortepian), Jacek Kopiec(akordeon), Maciej Kwarciński (flet), Aleksandra Lelek (wiolonczela), Miłosz Mączyński (gitara), Wiesław Ochwat (akordeon), Tomasz Pawlak (skrzypce), Michał Roemer (forte- pian), Tomasz Skotnicki (altówka), Maciej Zimka (akordeon), gościnnie piosenkę Bożeny Boba-Dyga zaśpiewa Jaga Wrońska.

Bożena Boba-Dyga. Wystawa retrospektywna z okazji dwudziestolecia pracy twórczej
Wernisaż: 20 lipca, godz. 19.00
Górny Pałac Sztuki
Kraków

Dodaj komentarz