• 2012-07-06

060720121800

6 lipca o godz. 18.00 w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu odbędzie się otwarcie wystawy Aleksandra Olszewskiego zatytułowanej 060720121800. Ekspozycja będzie czynna do 18 sierpnia.

Aleksander Olszewski, Z cyklu Permutacje - IV, 1976 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Aleksander Olszewski, Z cyklu Permutacje - IV, 1976 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Wystawa przybliża fragment artystycznego dorobku Aleksandra Olszewskiego na dwa lata przed jubileuszem czterdziestolecia jego działalności. Zgromadzone prace, będące subiektywnym wyborem autora, powstały w przeważającej mierze na przestrzeni ostatnich trzech lat. Są to głównie najnowsze cykle grafik komputerowych oraz serie drewnianych reliefów. Na wystawie nie zabrakło również historycznych prac z cyklu Permutacje powstałych w latach 70. Dominujący w prezentowanych pracach język geometrii pozwala identyfikować twórczość Aleksandra Olszewskiego z tendencjami konstruktywistycznymi w sztuce polskiej i niewątpliwie jest wynikiem tradycji kształcenia w łódzkiej Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych (od 1996 r. Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego).

Aleksander Olszewski – urodzony 27 lutego 1944 r. w Radomiu. W latach 1968 – 1974 studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych (obecnie Akademia Sztuk Pięknych) w Łodzi na Wydziale Wzornictwa. W 1974 r. uzyskał dyplom z malarstwa w pracowni prof. Lecha Kunki i z projektowania u prof. Aleksandry Pukaczewskiej. Członek radomskiej Grupy M-5, Stowarzyszenia Ruchu Artystycznego Świat (I poł. lat 80.), Międzynarodowego Stowarzyszenia MTG Kraków. Członek Komisji ds. Zabytków i Sztuki Kościelnej Diecezji Radomskiej. Twórca Katedry Sztuki (obecnie Wydział Sztuki) na Politechnice Radomskiej. Profesor tytularny, obecnie dziekan Wydziału Sztuki i kierownik Katedry Mediów Cyfrowych i Fotografii. Inicjator powołania Akademickiej Galerii Sztuki Rogatka na tej uczelni. Redaktor Rocznika Wydziału Sztuki Arteria. Uprawia malarstwo, rysunek, grafikę komputerową, wzornictwo przemysłowe.

Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu
ul. Domagalskiego 5
Radom

Dodaj komentarz