• 2012-07-03

3PO3 w Ołomuńcu

Od 9 lipca w Ołomuńcu prezentowane będą  prace opolskich artystów w ramach polsko-czeskiego projektu 3PO3/IIIPOIII Opole-Ołomuniec.

Kuratorki&Co, „Czeski film”, projekt intermedialny, 2012 (źródło: materiały prasowe)

Kuratorki&Co, „Czeski film”, projekt intermedialny, 2012 (źródło: materiały prasowe)

W symbolice liczby wyrażają nie tylko ilość, lecz także idee i siły; każda ma własną osobowość, a wszystkie są dziećmi jedności. Pierwsza dziesiątka zawiera symbole podstawowe, dalsze liczby są tylko ich kombinacją, im dalej, tym głębiej uwikłaną w materię świata. Wyobrażenie, że jedynka tworzy dwójkę, a dwójka trójkę itd., opiera się na założeniu, że każda wartość dąży do przekroczenia swych granic, do znalezienia partnera i starcia się ze swym przeciwieństwem.

Ta właściwość liczb wydaje się być dobrą ideą dla rozwiązania problemu, jakim jest wystawa zbiorowa. Wspólna prezentacja indywidualistów – wydawałoby się, że to oksymoron, bo przecież sztuka to forma prywatnego światopoglądu, forma absolutnie prywatnej refleksji (Maria Anna Potocka). Jednak dzieła wymykają się nawet samym twórcom, wchodząc w dyskurs z wszystkim, co je otacza, także z innym dziełami. Ta niezwykła właściwość dzieła sztuki sprawia, że może być ono częścią większej całości nie zatracając jednak swojego jednostkowego charakteru.

Projekt IIIPOIII odnosi się przede wszystkim do symboliki liczby 3, do uświęconej w naszej kulturze triady. Trzy jest liczbą szczęśliwą, mitologiczną, mistyczną, doskonałą, magiczną, podstawową we wszelkich dziedzinach życia, w folklorze, bajce, literaturze, grach i zabawach, zaklęciach, próbach, aforyzmach, życzeniach; jest to liczba święta, najświętsza z liczb od głębokiej starożytności. Według pitagorejczyków liczba doskonała, przedstawiająca początek, środek i koniec.

IIIPOIII jest także próbą stworzenia dialogu, wydobycia dodatkowych treści z tych z pozoru odmiennych, nieprzystających historii, opowieści, problemów, które porusza każdy z prezentowanych artystów. Trójkątne połączenia mają sprawić, że sprzeczności i konflikty rodzące się z artystycznego indywidualizmu i subiektywizmu w patrzeniu na rzeczywistość zostaną pogodzone i będą egzystować w równowadze, bo jak wiadomo wszystko, co złożone z trzech, jest doskonałe.

W wystawie biorą udział trzy ołumunieckie galerie sztuki: Galerie Caesar, Galerie Patro oraz Galerie G. Zaprezentowane zostaną prace: Kamila Augustowskiego, Magdy Hlawacz, Mariana Solisza, Bolesława Polnara, Andrzeja Sznejweisa, Aleksandry Janik, Zbigniewa Natkańca, Bartosza Posackiego, Pauliny Ptaszyńskiej, Michała Misiury oraz kolektywu Kuratorki&Co

3PO3 /IIIPOIII Projekt Opole-Ołomuniec
9 -30 lipca 2012 r.
Wernisaż: 9 lipca 2012 r., godz. 18.00
Galerie G w Ołomuńcu
Dolní náměstí 7

Dodaj komentarz