• 2012-06-29

Fotografia z Kolekcji CSW Zamek Ujazdowski

Od 2 lipca do 2 września Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie prezentować będzie część swoich bogatych zbiorów fotograficznych.

Wystawa Fotografii z kolekcji Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie (źródło: materiały prasowe)

Wystawa Fotografii z kolekcji Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie (źródło: materiały prasowe)

Tym razem zaprezentowane zostanie kilkadziesiąt wybranych prac, których osnową jest fotografia. Szczególnie teraz, kiedy sztuki wizualne tak bardzo rozszerzyły swoje możliwości technologiczne, fotografia nadal pozostaje istotnym i niezwykle popularnym medium wykorzystywanym przez artystów.

By przypomnieć jej ponadczasowe wartości, autorzy ekspozycji postanowili sięgnąć do zbiorów zarówno kolekcji CSW, jak i wydzielonego fragmentu tej kolekcji tzw. Archiwum Małej Galerii, która to galeria przez kilkanaście lat była swego rodzaju project roomem CSW w szeroko rozumianym aspekcie fotografii. Ponieważ fotografia w zbiorach CSW jest tematycznie i treściowo dosyć zróżnicowana, postanowiono dokonać selekcji i skupić się na problematyce ciała, cielesności i wszystkiego, co się z tym może łączyć. Okazuje się, że fotografia temat ten eksplorowała od zawsze, ale akcenty i dominujące trendy rozkładała w sposób dosyć nieprzewidywalny. Jeszcze w latach 70. ubiegłego wieku nawet awangardowi twórcy sięgali po tradycyjne, klasyczne formy przykładem tego mogą być bardzo mało znane akty Andrzeja Jórczaka, twórcy nieco zapomnianego, ale obecnie na nowo odkrywanego i docenianego. Na pocztku lat 90. dużym wydarzeniem w CSW była rekonstrukcja environementu Ikonosfery i fotoobiektu OnOna Zbigniewa Dłubaka. Obydwie prace są zwiastunem pewnego przełomu w fotografii, w której Zbigniew Dłubak, również jako teoretyk i wieloletni redaktor pisma FOTOGRAFIA odegrał niezwykle ważną rolę. Podobnie jak grono innych klasyków takich jak Edward Hartwig, Jerzy Lewczyński, Józef Robakowski, Natalia LL, Andrzej Lachowicz czy Tadeusz Rolke.

Motyw ciała, fizjologii czy kontekstu społeczno-obyczajowego zaistniał w fotografiach wielu twróców następnych pokoleń. Inaczej eksplorowany, przy użyciu nowocześniejszych mediów, jak np. Cibachromy Piotra Trzebińskiego czy wczesne prace Maurycego Gomulickiego artyści próbowali reinterpretować tak odwieczne wydawałoby się zjawisko, jakim jest ludzkie ciało.

Jeszcze inaczej do tego podchodzili twórcy z kręgu Łodzi Kaliskiej ich pro- i antyfeministyczne prowokacje, a szczególnie wieloosobowe reinterpretacje w postaci inscenizowanych na potrzeby fotografii  dzieł malarskich takich jak: Bitwa pod Grunwaldem Jana Matejki, czy Tryumf Wolności Zichyego – są dobrym przykładem na niekonwencjonalne fotograficzne podjęcie artystycznego wyzwania. I jeszcze jedno: warto zwrócić uwagę na różnorodność środków technicznych, na bogactwo fotograficznej formy. Obok klasycznych technik bromowych zobaczyć będzie można zdjęcia uzyskane za pomocą cyfrowych wydruków sprzed kilkunastu lat, niezwykle rzadko już spotykane cibachromy czy kolorowe odbitki, które mimo upływu blisko 40 lat nie straciły wiele ze swej kolorystycznej atrakcyjności.

FOTOGRAFIA. Fragment Kolekcji CSW Zamek Ujazdowski
2 lipca-2 września 2012 r.
Wernisaż: 2 lipca 2012 r., godz. 19.00
Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski
Ul. Jazdów 2, Warszawa

Dodaj komentarz