Foto-Pein 2012

Do 31 sierpnia można nadsyłać prace na Międzynarodowy Konkurs Fotografii Przemysłowej i Industrialnej Foto-Pein.

Fot. Paweł Pałamarczuk (źródło: materiały prasowe)

Fot. Paweł Pałamarczuk (źródło: materiały prasowe)

Celem konkursu jest wykształcenie pozytywnego postrzegania i odbioru architektury i infrastruktury przemysłowej, a także tworzenie archiwum tzw. znikających punktów, czyli obiektów i urządzeń, które niedługo przestaną fizycznie istnieć, a miały tak istotny wpływ na życie i rozwój danego miejsca, regionu, społeczności.

Organizatorzy konkursu postawili sobie za zadanie kształtowanie świadomości społecznej w zakresie ochrony zapomnianych i opuszczonych obiektów przemysłowych i industrialnych, jako ważnej spuścizny kulturowej naszych przodków. Prezentacja fotografii ukazujących piękno architektury i infrastruktury przemysłowej, ma taką rolę spełnić i przyczynić się do zwrócenia uwagi na ich proces niszczenia i bezpowrotnego odchodzenia w niepamięć, a tym samym zubażania naszej kultury materialnej.

Konkurs organizowany jest w trzech kategoriach:

  • architektura – budowle przemysłowe oraz inne obiekty przemysłowe
  •  industrii – maszyny, urządzenia, infrastruktura przemysłowa (linie kolejowe, torowiska, tunele, wiadukty itp.)
  •  future – obiekty przemysłowe powstałe po 1990 roku.

Każdy autor może zgłosić maksymalnie 2 prace w każdej z kategorii, w każdej z nich będzie przyznana jedna nagroda główna oraz wyróżnienia.

Prace na konkurs należy przesyłać do 31 sierpnia 2012 r. na adres:

Dom Kultury Chwałowice
ul.1 Maja 91 B
Rybnik
z dopiskiem: Konkurs Foto-Pein

Dodaj komentarz