• 2012-06-13

Co trzeba wiedzieć o bibliotekach cyfrowych?

26 czerwca  o godz. 10.00 w Centrum Promocji Informatyki w Warszawie odbędzie się XIX edycja seminarium z cyklu Digitalizacja Zarządzanie Treścią w Bibliotekach cyfrowych – ryzyka prawne, problemy prawa autorskiego.

Biblioteka cyfrowa jest prawdziwą biblioteką: gromadzi, przechowuje i udostępnia zbiory, toteż jej najważniejszym zadaniem jest taka organizacja zasobów, by były one jak najpełniej wykorzystywane. Środki informatyczne nie automatyzują procesu podejmowania decyzji przez zarządzającego, choć bez wątpienia upraszczają wdrożenie i kontrolę.

Postrzeganie takiej biblioteki jako wystawy cyfrowych wtórników jest błędem, który na ogół prowadzi do lekceważenia poważnego użytkownika – zarówno tego, który potrzebuje trudno dostępnych źródeł i opracowań do pracy naukowej, jak i tego, który szuka w Internecie przeżyć intelektualnych lub estetycznych, nie mając koniecznie na myśli jakiegoś systematycznego przedsięwzięcia. Jest dobrą tradycją krajów zaawansowanych w digitalizacji, że obie te funkcje realizowane są w ramach jednego serwisu.

Oznacza to konieczność przemyślenia na nowo tradycyjnych systemów informacyjno-wyszukiwawczych, pełne wykorzystanie możliwości, jakie daje technika, oraz rozwiązanie nieznanych tradycyjnym bibliotekom problemów prawnych. O tym będą na organizowanym seminarium mówić będą teoretycy i praktycy informacji naukowej, twórcy repozytoriów i prawnicy.

Program seminarium:

  • Systemy organizacji wiedzy w środowiskach sieciowych, prof. dr hab. Barbara Sosińska-Kalata (Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, Uniwersytet Warszawski)
  •  Budowanie repozytorium instytucjonalnego
  • Emilia Karwasińska, Małgorzata Rychlik (Uniwersytet Adama Mickiewicza)
  • Zasady procesu doboru dokumentów do biblioteki cyfrowej dziedzinowej, Joanna Koźmińska (kustosz, kierownik działu zbiorów: biblioteki i archiwum, Uniwersytet Warszawski)
  • Indeksowanie tekstów w zasobach bibliotek cyfrowych, dr Piotr Malak (Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
  • Głęboki Internet a zasoby bibliotek cyfrowych, Lidia Derfert-Wolf (bibliotekarz dyplomowany w Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy)
  • Problemy prawno-autorskie w bibliotekach cyfrowych.

Moderowanie dyskusji: dr Henryk Hollender, adwokat Piotr Łada, dr Zofia Zawadzka (Uniwersytet w Białymstoku), Barbara Szczepańska (Kancelaria Prawna Hogan Lovells)

26 czerwca 2012 roku, godz. 10.00

Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.
ul. Międzyborska 50
Warszawa

Dodaj komentarz