• 2012-06-05

Witkacy pod strzechy

Do 1 sierpnia 2012 roku można nadsyłać prace konkursowe na logo XV Ogólnopolskiego Konkursu Interpretacji Dzieł Stanisława Ignacego Witkiewicza Witkacy pod strzechy, który to odbędzie się od 20 do 22 września roku w słupskim Teatrze Rondo. Logo zwycięzcy zostanie wykorzystane na materiałach promocyjnych wydarzenia.

Po raz 15. słupski Teatr Rodno oraz Oddział Okręgowy Towarzystwa Kultury Teatralnej organizują dla miłośników twórczości Witkacego konkurs na interpretację dzieł tego artysty. Projekt – nieobjęty żadnym schematem – ma na celu zainspirowanie uczestników malarstwem, filozofią, dramatem, powieścią, poezją, rysunkami czy fotografią, ale także teatrem, tańcem czy performancem. Inicjatorzy konkursu hołdują przy tym absolutnej wolności w formie i treści prezentacji – w myśl zasady Kochaj i rób co chcesz.

Organizatorzy mają nadzieję, że deski ich teatru zamienią się w miejsce interdyscyplinarnych prezentacji oraz metafizycznych doznań. Jednoosobowe ekscentryczne jury ma prawo do subiektywnej oceny według własnych kryteriów, czy jak woli Witkacy, widzimisię. Co roku swoją specjalną nagrodę przyznaje Maciej Witkiewicz – stryjeczny wnuk Witacego, od wielu lat sympatyk konkursu. 15 edycja specjalna powoła także lożę laureatów (poprzednich edycji), którzy będą mieli możliwość przyznania własnej nagrody. Konkursowym zmaganiom towarzyszą warsztaty, spektakl mistrzowski oraz wizyta w Muzeum Pomorza Środkowego połączona z wykładem o życiu i twórczości Witkacego.

Wszyscy artyści chcący wziąć udział w Konkursie na logo powinni nadesłać swoje prace do dnia 1 sierpnia roku. Termin zgłoszeń chętnych do udziału w XV Ogólnopolskim Konkursie Interpretacji Dzieł Stanisława Ignacego Witkiewicza upływa 1 września.

Konkurs Interpretacji Dzieł Stanisława Ignacego Witkiewicza odbędzie się od 20 do 22 września.

Ośrodek Teatralny Rondo
ul. Niedzialkowskiego 5a
76-200 Słupsk, Polska

Dodaj komentarz