• 2012-06-04

Obiektywnie i subiektywnie wobec miejsca i czasu

6 czerwca 2012 roku o godzinie 18.30 w Galerii Katowice ZPAF otwarte zostaną dwie wystawy fotografii: Wobec miejsca i czasu… III – Tożsamość subiektywna, oraz Kopalnia Obrazu VII – Obiektywnie/subiektywnie. Projekty trwają do 18 czerwca 2012.

Janusz Musiał, Dialog miejsca i czasu 1, 2011, fotografia barwna (źródło: materiały prasowe)

Janusz Musiał, Dialog miejsca i czasu 1, 2011, fotografia barwna (źródło: materiały prasowe)

Wobec Miejsca i Czasu…III – Tożsamość subiektywna

Uczestnicy wystawy: Barbara Charkiewicz, Czesław Chwiszczuk, Andrzej Dudek-Dürer, Alek Figura, Tomasz Frockiewicz, Barbara Górniak, Waldemar Grzelak, Roman Hlawacz, Ryszard Kaczmarski, Jacek Lalak, Marek Liksztet, Stanisław Michalski, Janusz Musiał, Janusz Moniatowicz, Piotr Maciej Nowak, Jerzy Piątek, Wacław Ropiecki, Andrzej Rutyna, Zdzisław Słomski, Rafał Warzecha, Zbigniew Wielgosz, Iwona Wojtycza, Waldemar Zieliński

Idea pleneru zainicjowana przez Andrzeja Dudka – Dürera to stworzenie platformy dla twórców o różnych postawach i orientacjach artystycznych, wymiana doświadczeń , konfrontacja filozofii życia i twórczości, konfrontacja różnych podejść do techniki i technologii, metod pracy i działań.

Wobec Miejsca i Czasu…III – Tożsamość subiektywna to hasło przewodnie pleneru, interesują nas zagadnienia przemijania i upływu czasu, relacji człowiek – natura, twórca- natura; świadomości i konsekwencji wynikających z rozwoju cywilizacji; Podtytuł pleneru Tożsamość Subiektywna to idea związana ze świadomością fotografii, subiektywnością doświadczenia miejsca i czasu, analizą percepcji i indywidualnej wizualizacji. Tożsamość miejsca i czasu, ich relacji i konsekwencje wynikające z tych doświadczeń, relacji z kreatorem i kreacją – Andrzej Dudek-Dürer.

praca Agnieszki Babińskiej (źródło: materiały prasowe)

praca Agnieszki Babińskiej (źródło: materiały prasowe)

Kopalnia obrazu VII - Obiektywnie/subiektywnie

Uczestnicy projektu: Agnieszka Babińska, Wojciech Beszterda, Wiesław Vistan Brzóska, Tomasz Cichowski, Tomasz Fronckiewicz, Tomasz Dobiszewski, Marek Karaś, Stanisław Michalski, Janusz Musiał, Maciej Stobierski, Iwona Wojtycza, Leszek Żurek.

Kolejna odsłona projektu – Kopalnia Obrazu VII – tworzy panoramę wizualnych narracji zainspirowanych tematem Obiektywnie/Subiektywnie.

Obiektywność i obiektywizm to odrzucenie nieracjonalnego istnienia świata rzeczy i zjawisk. To akceptacja obiektywnej rzeczywistości, uznanie jej przez rozum i logikę jako źródło poznania. (…). Subiektywność i subiektywizm to kierowanie się w działaniach, ocenie faktów i zjawisk własnym sposobem myślenia i widzenia. Pozwala to na wgląd w osobisty świat wyobraźni i przeżyć autora, jego emocje, uczucia, świat skojarzeń i interpretacji.

Zaproszeni do udziału w projekcie autorzy eksplorują twórczy potencjał medium fotografii, obserwują otaczający świat natury i technokultury, zaglądają do własnej wyobraźni. Tworzą obrazy dokumentalne i kompozycje kreacyjne, posługują się fotografią analogową oraz obrazowaniem cyfrowym. W konsekwencji powstaje niejednorodna mozaika obrazów, które są spróbą namysłu nad zagadnieniami dotyczącymi obiektywności, obiektywizmu oraz subiektywności i subiektywizmu wyrażanymi za pomocą medium fotografii.

Janusz Musiał, marzec 2012

Janusz Moniatowicz, Sen 2, wydruk barwny, 50 x 70 cm (źródło: materiały prasowe)

Janusz Moniatowicz, Sen 2, wydruk barwny, 50 x 70 cm (źródło: materiały prasowe)

Wobec miejsca i czasu… III – Tożsamość subiektywna
Kopalnia obrazu VII - Obiektywnie/subiektywnie
6 czerwca, godz. 18.30
Galeria Katowice ZPAF
św. Jana 10

Dodaj komentarz