• 2012-05-04

Zbliża się termin zgłoszeń do Bydgoskiej Kroniki Filmowej

Do 11 maja można nadsyłać zgłoszenia do udziału w Bydgoskiej Kronice Filmowej – ogólnopolskich warsztatach dla twórców filmu dokumentalnego, które odbędą się w Bydgoszczy.

Logo Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy

Logo Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy

By wziąć udział w wiosennych warsztatach BKF do 11 maja 2012 należy przesłać e-mailem na adres bydgoskakronikafilmowa@wp.pl wniosek o przyjęcie do zespołu warsztatowego z dopiskiem Warsztaty BKF. Do wniosku należy dołączyć krótkie CV oraz pomysł na scenariusz krótkiego filmu dokumentalnego dziejącego się w Bydgoszczy (tekst na jedną stronę formatu A4). Scenariusz powinien zawierać: krótką charakteryzację tematu, zarys dramaturgii oraz autorski komentarz. Spośród nadesłanych wniosków wybrane zostaną najlepsze, a 14 maja z ich autorami przeprowadzone zostaną w siedzibie MCK w Bydgoszczy rozmowy kwalifikacyjne.

Wiosenne warsztaty BKF-u odbędą się w dniach 16-18 maja w siedzibie MCK. Podczas warsztatów wyłonieni zostaną najzdolniejsi adepci kina dokumentalnego, którzy na najbliższy rok trafią do zespołu BKF-u.

Przez kilka kolejnych dni będziemy się uczyć warsztatu reżyserii. Zapoznamy się z ze współczesnymi dziełami oraz klasyką dokumentu. Podczas intensywnych ćwiczeń nauczymy się podstaw sztuki operatorskiej i montażu.

Maciej Cuske

Warsztaty poprowadzą Maciej Cuske i Marcin Sauter, adepci Wajdaschool, zdobywcy nagród filmowych w Paryżu, Krakowie, Permie, Lipsku, Moskwie, Chicago oraz Kujawsko – Pomorskiej Nagrody Filmowej Flisak Tofifest. Od kilku lat prowadzą oni w bydgoskim MCK-u swoisty zespół filmowy, noszący nazwę Bydgoska Kronika Filmowa. Młodzi BKF-owcy zdobyli wiele nagród za swoje filmy dokumentalne. Ostatnią w marcu tego roku, wygrywając 10Minut Festival filmem Czarna niedziela.

Bydgoska Kronika Filmowa
Od 16 do 18 maja
Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy
Bydgoszcz

Dodaj komentarz