• 2012-04-30

Battle of Berlin ’45 w Warszawie

13 maja 2012 roku w CSW Zamek Ujazdowski w Warszawie odbędzie się inscenizacja historyczna Battle of Berlin ’45. Wydarzenie odbędzie się w ramach Akcji Solidarności z 7. Biennale Sztuki Współczesnej w Berlinie.

Fot. EchoArt.pl - Maciej Szubert (źródło: materiał prasowy)

Fot. EchoArt.pl - Maciej Szubert (źródło: materiał prasowy)

Dwa wydarzenia oparte na przebiegu ostatnich dni obrony stolicy Trzeciej Rzeszy w kwietniu i maju 1945 roku oraz kapitulacji Berlina odbędą się w przestrzeni publicznej Warszawy i Berlina.

W inscenizacjach wezmą udział grupy rekonstrukcyjne, reprezentujące Armię Czerwoną, 1. Armię Wojska Polskiego i siły niemieckie. Inscenizacje, skierowane do publiczności obu miast mają na celu włączenie się w aktualną historyczno-polityczną debatę na temat historii dwudziestego wieku oraz wspólnej przeszłości obu krajów. Postawią także pytanie o relację między popularnymi publicznymi spektaklami, sposobami partycypacji oraz zaangażowania, a wypartą i będącą tabu, wizualną reprezentacją przeszłości.

Akcje Solidarności są wydarzeniami równoległymi do 7. Biennale Sztuki Współczesnej w Berlinie, realizowanymi jako projekty specjalne w różnych miejscach na świecie w geście wspólnoty z koncepcją i formatem tegorocznego biennale zaproponowanym przez kuratora Artura Żmijewskiego i współkuratorów Joannę Warszę oraz rosyjski kolektyw artystyczny Voina. Skupia się on na potencjale sztuki jako narzędzia dla społeczno-politycznej aktywizacji i zmiany oraz proponuje szereg zróżnicowanych działań jak debaty, kongresy czy interwencje w sferze publicznej.

Rekonstrukcje historyczne stały się w ostatnich latach istotną strategią we współczesnej kulturze i sposobem odnoszenia się do przeszłości – zarówno przeszłości kultury, jak i historii w ogóle. Jednakże poza kontekstem artystycznym rekonstrukcja jest wykorzystywana najczęściej jako forma popularyzacji historycznych wydarzeń poprzez masowe spektakle i rozrywkę. Grupy rekonstrukcyjne inscenizują bitwy lub inne istotne, najczęściej dramatyczne wydarzenia, wykorzystując statystów, rekwizyty, historyczne umundurowanie, broń i scenografię.

Publiczność może oglądać zaaranżowane wydarzenia, co łączy się blisko z tradycją popularnego teatru, ale także spektakli organizowanych przez władze z czasów poprzedzających epokę mediów masowych. Co więcej, rekonstrukcje stały się ważnymi oficjalnymi imprezami organizowanymi przez władze miast, odbywającymi się na głównych placach, rynkach, ulicach i w innych reprezentacyjnych lokalizacjach centrów miast. Bezpośrednie doświadczenie jako kluczowy, centralny element takich wydarzeń zaciera podział na obserwatora i uczestnika.Akcje w Berlinie i Warszawie ukażą ten typ historycznej strategii, kierując się do publiczności mieszkańców obu miast.

Koncepcja i realizacja: Maciej Mielecki & GRH Wiking
Koordynacja: Kaja Pawełek
Organizator: Fundacja Sztuka i Współczesność

Inscenizacja historyczna odbędzie się 13 maja o godzinie 14.00
Park przy CSW Zamek Ujazdowski
ul. Jazdów 2
Warszawa

Dodaj komentarz