• 2012-04-27

Dziedzictwo sztuki konceptualnej w Lublinie

Od 27 kwietnia 2012 roku w Galerii Lipowej 13 w Lublinie będzie można oglądać wystawę Meta-sztuka – konceptualizacje. Jest to druga ekspozycja z cyklu Lekcje z kolekcji Lubelskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych. Kuratorem wystawy jest Jolanta Męderowicz.

Wystawa Meta-sztuka – konceptualizacje jest próbą refleksji nad dziedzictwem sztuki konceptualnej i nad jej wpływem na obecną świadomość sztuki. Wystawa odnawia pytanie o sens i znaczenie tego nurtu sztuki w szerokim kontekście dzisiejszej kultury.

Na wystawę składają się dzieła artystów z kolekcji lubelskich, których twórczość wpisała się w dziedzictwo ruchu konceptualnego, rozwijającego się począwszy od lat 60. XX wieku. Ich twórczość oddziaływała również na nurt kultury mianowany hasłem postmodernistycznego wyczerpania. Konceptualizm jako ostatni manifest sztuki II poł. XX wieku, głoszony w ramach rozwoju neoawangardy, wpłynął na obraz sztuki współczesnej oraz na świadomość artystów kolejnych generacji, aż po dzisiejsze pokolenie młodych twórców.

Prefiks meta, zawarty w tytule wystawy Meta sztuka – konceptualizacje, wskazuje na ten aspekt konceptualizmu, w którym doszło do przyjęcia przez artystów postawy badawczej. Na bazie rozstrzygnięć logicznych, lingwistycznych i semantycznych, prowadzonych przede wszystkim w odniesieniu wobec samego pojęcia sztuki, padły kluczowe pytania o jej status w społecznym i politycznym kontekście kultury. Artyści polscy wpisali się w tę tendencję prezentując różnorodne inwencje konceptualne rozgrywane w obszarach: sztuki nowych mediów (fotografia, film, wideo), poezji konkretnej, sztuki akcji, sztuki performance, obiektu i instalacji, a także w sferze malarstwa. Meta-sztuka – konceptualizacje jest kolejną próbą refleksji nad tym, co zostało po neoawangardzie w aspekcie konceptualizacji sztuki i jej reperkusji w obecnej świadomości artystycznej.

Artyści: Janusz Bąkowski, Jan Berdyszak, Włodzimierz Borowski, Lucjan Demidowski, Andrzej Dłużniewski, Stanisław Dróźdż, KwieKulik, Zdzisław Kwiatkowski, Jarosław Kozłowski, Natalia LL, Andrzej Lachowicz, Andrzej Partum, Zygmunt Piotroski, Józef Robakowski, Mikołaj Smoczyński, Sol LeWitt, Jan Świdziński, Jerzy Truszkowski, Zbigniew Warpechowski, Anastazy B. Wiśniewski, Krzysztof Zarębski, Ewa Zarzycka

Dzieła prezentowane na wystawie pochodzą z lubelskich kolekcji sztuki współczesnej: Kolekcji Galerii Labirynt i Kolekcji Lubelskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych oraz ze zbiorów prywatnych: Henryka Kusia, Jolanty Męderowicz i Zdzisława Kwiatkowskiego.

Kurator wystawy: Jolanta Męderowicz
Koordynacja wystawy: Zbigniew Sobczuk
Aranżacja wystawy: Zbigniew Sobczuk i Michał Fronk
Organizacja wystawy: Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych
Współpraca: Galeria Labirynt

Wernisaż: 27 kwietnia, godz. 18.00
Wystawa potrwa do 10 czerwca
Galeria Lipowa 13
ul. Lipowa 13 (budynek CH Plaza, wejście od ul. Obrońców Pokoju)
Lublin

Dodaj komentarz