• 2012-04-26

Wiedzieć to także widzieć w Sanoku

Od 26 kwietnia 2012 roku w BWA Galerii Sanockiej będzie można oglądać wystawę Wiedzieć to także widzieć. Artystów biorących udział w wystawie łączy pracownia profesora Walentego Wróblewskiego na Wydziale Sztuk Pieknych UMCS w Lublinie.

„Wiedzieć to także widzieć”, zaproszenie na wystawę (źródło: materiał prasowy)

„Wiedzieć to także widzieć”, zaproszenie na wystawę (źródło: materiał prasowy)

Swoje prace zaprezentują: Walenty Wróblewski, Kamil Siczek, Agata Marczewska, Agnieszka Mydlak, Joanna Szostak, Katarzyna Kowalska i Łukasz Krankiewicz.

Nastrój jaki towarzyszy wystawie to niepokój (lub błogość, w zależności od naszego chwilowego nastroju lub indywidualnego temperamentu) związany z niepewnością. Widz skazany jest na to (albo też na tym polega jego przywilej), by oscylować pomiędzy sprzecznościami między abstrakcją a dążeniem do formy, dialogiem między zmysłami a duchowością.

Walenty Wróblewski urodził się 27 czerwca 1954 roku w Bielsku Podlaskim. W roku 1974 ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Supraślu. Odbył studia w Instytucie Wychowania Artystycznego w Lublinie. Dyplom z malarstwa w pracowni Andrzeja Kołodziejka uzyskał w roku 1978. W UMCS pracuje od 1983 roku. Jest stypendystą Ministra Kultury i Sztuki w latach 1986-87, 1990-91, oraz Rektora UMCS w roku 2004. To także laureat licznych nagród artystycznych m. in. trzykrotnie I nagrody w konkursie Grafika, Rysunek Roku w Lublinie. Odbył staż artystyczny w PWSSP w Gdańsku (obecnie ASP) w pracowni Kazimierza Ostrowskiego. Zrealizował 46 wystaw indywidualnych oraz uczestniczył w ponad 150 wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. Obecnie jest profesorem w Instytucie Sztuk Pięknych na Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie.

Kamil Siczek urodził się w 1978 roku w Lublinie. Ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Lublinie. Odbył studia na Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Uzyskał dyplom z malarstwa pod kierunkiem Prof. Leszka Misiaka w 2003 roku. Jest stypendystą Ministerstwa Kultury i Sztuki w latach 1997-98. To także pracownik naukowo – dydaktyczny Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie w Zakładzie Malarstwa I u Prof. Mieczysława Hermana od roku 2005.

Agata Marczewska urodziła się w 1985 roku w Lublinie. W latach 2004-2009 była studentką Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie na kierunku malarstwo. Dyplom magisterski z malarstwa u prof. dr hab. Walentego Wróblewskiego obroniony w 2009. W latach 2009-2013 odbywa studia licencjackie na kierunku Architektura Wnętrz Wyższej Szkoły Sztuki i Projektowania w Łodzi. Wystawy zbiorowe: 2007- Centrum Kultury w Lublinie, 2012- Malarze Zakładowi, Galeria Zajezdnia, Lublin. Razem z Agnieszką Mydlak prowadzi Pracownię Plastyczną Alla Prima.

 Agnieszka Mydlak urodził się w 1984 roku w Lublinie. W latach 2003 – 2006 była studentką Kolegium Sztuk Pięknych w Kazimierzu Dolnym. Dyplom licencjacki uzyskała z grafiki (serigrafii) u dr Elżbiety Baneckiej i aneks z malarstwa u prof. dr hab. Walentego Wróblewskiego. Studia uzupełniające magisterskie z grafiki na WA UMCS. Dyplom z serigrafii otrzymała u prof. dr hab.Artura Popka i aneks z malarstwa u prof. dr hab. Walentego Wróblewskiego obronione w 2008. Od 2008 wraz z Agatą Marczewską prowadzę pracownię plastyczną Alla Prima w Lublinie.

Joanna Szostak urodziła się w 1984 roku w Sanoku. W latach 2004-2009 odbyła studia na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie na kierunku Malarstwo. Otrzymała dyplom z malarstwa w pracowni prof. Walentego Wróblewskiego.

Katarzyna Kowalska urodziła się w 1981 roku w Rzeszowie. W latach 2000 – 2005 odbyła studia na wydziale prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego, praca mgr z prawa pracy pod kierunkiem prof. dr hab. Jerzy Wratny. W latach 2004 – 2009 odbyła studia na wydziale artystycznym UMCS, kierunek malarstwo, praca dyplomowa Konstrukcja jako zapis przestrzeni pod kierunkiem prof. Walentego Wróblewskiego.

Łukasz Krankiewicz urodził się 28 października 1983 roku we Włocławku, zmarł 25 grudnia 2010 roku. W latach 1998-2003 uczęszczał do Liceum Sztuk Plastycznych we Włocławku. W latach 2003-2006 odbył Wyższe Studia Zawodowe w kolegium Sztuk Pięknych w Kazimierzu dolnym. Dyplom licencjacki uzyskał na kierunku Grafika, aneks z malarstwa u prof. Walentego Wróblewskiego. W latach 2007-2010 był studentem magisterskich studiów Uzupełniających na wydziale Fotografii i Multimediów Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu.

Wernisaż: 26 kwietnia, godz 18.00
Wystawa potrwa do 25 maja
BWA Galeria Sanocka
Rynek 14
Sanok

Dodaj komentarz