Łemkowyna Zbigniewa Podsiadło

2 kwietnia 2012 roku o godz. 18.00 w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie odbędzie się wernisaż fotografii Zbigniewa Podsiadło Łemkowyna. Otwarcie wystawy uświetni występ łemkowskiego zespołu Czerwona Ruta z Polan.

Autor: Zbigniew Podsiadło (źródło: materiał prasowy)

Autor: Zbigniew Podsiadło (źródło: materiał prasowy)

Wystawa Łemkowyna jest pierwszą tak obszerną prezentacją fotografii poświęconej krainie Łemków, którą jest Beskid Niski. Przez lata temat Łemków nie funkcjonował w oficjalnej świadomości. Ostatnie lata przynoszą długo wyczekiwaną odwilż i chyba – jak to często bywa po zakończeniu zmowy milczenia – modę na Łemków i Łemkowszczyznę (…) Łemkowyna to podróż w głąb historii i po obszarach współczesności.

Wybijającym się elementem, obecnym na co trzeciej z prezentowanych Fotografii, jest krzyż. Krzyż ma znaczenie wielorakie – jest oczywiście symbolem śmierci, ale także odradzającego się życia i nadziei. Prawosławny krzyż Łemków – trzybelkowy, jak pisał Petro Murianka, rozpięty na siedem stron świata z krzykiem wiatru w drzazgach, jest kotwicą łemkowskiej tożsamości narodowej, świadectwem przynależności do ziemi, pamięcią zbiorową, rękojmią dziedzictwa. Dlatego, nierzadko ukwiecony, zadbany i otoczony prowizorycznym płotkiem, traktowany jest jak unikatowe, drogocenne dzieło chronione w depozycie muzealnym (…)

Adriana Zimnowodna

Łemkowyna to w miejscowym dialekcie nazwa regionu obejmującego tereny Beskidu Niskiego, a zamieszkałego przez ludność o odrębnej kulturze i języku. Istotną rolę w kształtowaniu świadomości i kultury Łemków odegrał Kościół wschodni – prawosławny i grekokatolicki. Mimo tragedii wojen i akcji masowych wysiedleń, Łemkowie zachowali świadomość grupową, co pozwala im kultywować swe tradycje oraz szeroko propagować bogaty dorobek kulturalny.

Chciałbym, aby prezentowana wystawa stała się przyczynkiem do zrozumienia historii Łemków. Pragnąłem w zdjęciach zawrzeć niepowtarzalny klimat tych terenów, z ich wielokulturową tradycją, a jednocześnie zwrócić uwagę odbiorcy na ciężką dolę (i tak już bardzo doświadczonych przez historię) współcześnie mieszkających tu ludzi.

Zbigniew Podsiadło

Zbigniew Podsiadło – urodzony w 1955 roku. Fotografuje od roku 1974. Mieszka i pracuje w Sosnowcu. Członek Związku Polskich Artystów Fotografików, obecnie prezes Okręgu Górskiego ZPAF. Brał udział w ponad dwustu wystawach międzynarodowych i krajowych. Wielokrotny laureat ważniejszych polskich nagród w dziedzinie fotografii, w tym: Medal 150 – lecia Fotografii, Złota Odznaka Polskiej Federacji Stowarzyszeń Fotograficznych, Odznaka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Zasłużony Dla Kultury Polskiej, Członek Rady Fundacji Centrum Fotografii, Członek Rady Programowej Centrum Sztuki – Zamek Sielecki, Laureat Artystycznej Nagrody Miasta Sosnowca w 2010 roku. Brał udział w ponad dwustu wystawach międzynarodowych i krajowych. Medale i nagrody na wystawach w Zagrzebiu, Singapurze, Rio de Janeiro, Budapeszcie, Moskwie, Madrycie, Pekinie, San Francisco, Berlinie. Uczestnik i organizator plenerów i sympozjów artystycznych. Opiekun Artystyczny Stowarzyszenia Miłośników Fotografii w Sosnowcu, wychowawca i opiekun artystyczny młodych adeptów fotografii.

Autor: Zbigniew Podsiadło (źródło: materiał prasowy)

Autor: Zbigniew Podsiadło (źródło: materiał prasowy)

Wystawa czynna do 29 kwietnia 2012 r.
Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie
ul. Kolejowa 1

Dodaj komentarz