Wystawa designu – Teresa Kruszewska. Architekt wnętrz. Twórczość

14 kwietnia 2012 roku w Salonie Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie odbędzie się otwarcie wystawy designu Teresa Kruszewska. Architekt wnętrz. Twórczość.

Wystawa XXXI lecie „Ładu” (źródło:fotografie z archiwum Teresy Kruszewskiej)

Wystawa XXXI lecie „Ładu” (źródło:fotografie z archiwum Teresy Kruszewskiej)

Studia w pionierskich latach 1945–1950 na Wydziale Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie były dla Teresy Kruszewskiej okresem, o którym po latach napisała:

To, co robię jako projektant, i sposób w jaki rozwiązuję problemy przynależne najbliższemu otoczeniu człowieka, ma źródła przede wszystkim w jakości studiów charakteryzujących się niezwykle bogatym programem ówczesnego Wydziału Architektury Wnętrz. Ponadto – co jest nie mniej ważne – grono profesorskie stanowili w większości wybitni pedagodzy–twórcy, a wśród nich wielcy mistrzowie sprzętarstwa: profesorowie Wojciech Jastrzębowski, Czesław Knothe oraz Jan Kurzątkowski. Wywodzę się ze szkoły ostatniego z Nich.

Studia pod kierunkiem prof. Jana Kurzątkowskiego – wizjonera i eksperymentatora, wyprzedzającego o wiele lat nowoczesność przełomu lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych oraz bezpośredni kontakt z pedagogami–twórcami, którym obca była doktryna socrealizmu, uchroniły Ją oraz wszystkich wówczas studiujących na Wydziale Architektury Wnętrz od przymusu realizowania narzucanych wzorców i przyczyniły się do przyspieszonego zaistnienia nowego stylu w architekturze wnętrz, którego istotną część stanowiło i stanowi projektowanie mebli.

Teresa Kruszewska rozpoczęła pracę w Akademii już w 1948 roku, początkowo jako asystent stażysta na Wydziale Grafiki, a następnie pełniła obowiązki asystenta na Wydziale Architektury Wnętrz w pracowniach prowadzonych przez prof. prof. Jana Kurzątkowskiego i Czesława Knothe.

Akademia oraz Spółdzielnia Artystów Ład, w której aktywnie działali profesorowie Wydziału Architektury Wnętrz, stanowiły dla Teresy Kruszewskiej i Jej kolegów przestrzeń doświadczeń i zdrowej, twórczej rywalizacji. Nie bez znaczenia były honoraria uzyskiwane za projekty mebli, a realizacje wzbogacały świadomość projektowania i technologii wykonawstwa.

Teresa Kruszewska uczestniczyła w ważnych dla środowiska architektów wnętrz wydarzeniach, w większości z nich uzyskując wyróżnienia i nagrody. Istotnym czynnikiem wpływającym na przebieg rozwoju twórczego Kruszewskiej był kontakt ze światem, jak na czasy PRL – intensywny. Decydowały o tym różne czynniki – najczęściej aktywność twórcza – osiągane w pracy rezultaty oraz znajomość języka angielskiego.

Teresa Kruszewska – architekt wnętrz, projektant mebli – stoi na stanowisku, że:

Najważniejszą zasadą w mojej pracy jest to, że zawsze testuję meble z dziećmi i z dorosłymi. Wszystkie moje produkty podporządkowane są ergonomii. Ważne jest, aby studenci wzornictwa przestrzegali tych zasad – projekty muszą wynikać z potrzeb realnego życia i zdać egzamin w realnym życiu. I dalej: Cieszę się, że moje projekty wciąż zachowują aktualność jako prototypy, które mogę pokazywać studentom. W ten sposób pomagam im zrozumieć, na czym polega fizyczne, a nie tylko wirtualne podejście do problemów projektowania.

Na wystawie pokazane zostaną wypożyczone z kolekcji muzealnych i prywatnych modele mebli najbardziej reprezentatywne dla niemal pięćdziesięcioletniego dorobku artystycznego projektantki, między innymi: krzesełko z 1952 roku zaprojektowane na zlecenie Spółdzielni Artystów Ład, fotel ogrodowy Tubus (1965), fotel Tulipan (1973). Atrakcją wystawy będzie krzesełko Muszelka, na którym oglądający wystawę będą mogli usiąść. Dla celów wystawy zostały wykonane – według projektu Teresy Kruszewskiej z 1956 roku – dwa modele Muszelki. Nad realizowanymi na Wydziale Architektury Wnętrz modelami pełniła nadzór autorka projektu Profesor Teresa Kruszewska.

Henryka Noskiewicz-Gałązka

Wnętrze pokoju dla dzieci w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie-Prokocimiu (źródło: fotografie z archiwum Teresy Kruszewskiej)

Wnętrze pokoju dla dzieci w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie-Prokocimiu (źródło: fotografie z archiwum Teresy Kruszewskiej)

Kurator: Krystyna Łuczak-Surówka
Wernisaż: 13 kwietnia, godz. 18.00
Wystawa potrwa do 30 kwietnia 2012 r.
Salon Akademii
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Pałac Czapskich – Raczyńskich
Krakowskie Przedmieście 5 (wejście od Traugutta)

Dodaj komentarz