• 2012-03-24

Gdzie jest Permafo?

Muzeum Współczesne Wrocław poszukuje osób, które posiadają materiały związane z działalnością Galerii Permafo w celu przygotowania wystawy. Niezwykle cenne są nie tylko fotografie i pamiątki, ale również wspomnienia tych, którzy z galerią współpracowali oraz ją odwiedzali.

Fotografia należąca do Muzeum Współczesnego we Wrocławiu (źródło: materiał prasowy)

Fotografia należąca do Muzeum Współczesnego we Wrocławiu (źródło: materiał prasowy)

Wystawa Galerii Permafo będzie prezentowana w Muzeum Współczesnym Wrocław od 30 listopada 2012 roku. Jej tematyka wynika bezpośrednio z koncepcji programowej Muzeum, która podkreśla lokalność problemów w szerszej perspektywie procesów globalizacji:

Można powiedzieć, że pojawienie się fali konsolidacji ruchów awanagardowych zadecydowało o obliczu stolicy Dolnego Śląska, która dzięki inspirującej działalności m.in. Permafo zyskała wizerunek miasta otwartego, wielokulturowego, przychylnego artystycznym eksperymentom i wymianie myśli.

Prezentacja działalności Permafo jest koniecznym etapem w rozpoznawaniu dziedzictwa polskiej nowoczesności na Ziemiach Zachodnich, opartego na śmiałych przedsięwzięciach artystycznych i nowatorstwie formalnym. Myślę, że możemy być dumni z tego dziedzictwa.

Kuratorka wystawy Anna Markowska

Neoawangardowa Galeria Permafo, założona we Wrocławiu przez troje artystów (Natalię LL, Andrzeja Lachowicza i Zbigniewa Dłubaka) oraz jednego krytyka (Antoniego Dzieduszyckiego), działała przez całą dekadę lat 70. ubiegłego wieku i wystawiała czołówkę europejskich twórców progresywnych swoich czasów (m.in. Bernda i Hillę Becher, Josepha Beuysa, Milana Grygara, Tibora Hajasa, Josepha Kosutha, Dorę Maurer, François Morelleta, A. R. Pencka, Mimmo Paladino, Petera Stemberę, Bena Vautiera, Jiři Valocha).

Wszystkie osoby, które mogą pomóc w odnalezieniu materiałów i informacji o działalności Permafo organizatorzy proszą o kontakt z Muzeum Współczesnym Wrocław (pl. Strzegomski 2)

Dodaj komentarz