Nonstate w łódzkiej Fabryce Sztuki

29 marca 2012 roku o godzinie 19.30 w Fabryce Sztuki w Łodzi odbędzie się audiowizualny koncert kolektywu Nonstate, kierowanego przez Macieja Ożóga i Bartłomieja Kuźniaka.

NONSTATE (źródło: materiały prasowe)

NONSTATE (źródło: materiały prasowe)

Nonstate to projekt audiowizualny, zainicjowany przez Macieja Ożoga, związanego wcześniej z grupami Spear i ben zeen, znanego z działalności kuratorskiej w obszarze muzyki eksperymentalnej i sztuki nowych mediów oraz projektów multimedialnych. Stałym współpracownikiem Nonstate jest Bartłomiej Kuźniak, muzyk i kompozytor znany z projektów 2g, 3 Metry, QKS, Sub Spa, QKS.

Realizacje dźwiękowe Nonstate powstają w wyniku eksploracji przestrzeni granicznych: pomiędzy hałasem a ciszą, między słyszalnym i tym, co pozostaje poza percepcyjnymi zdolnościami ludzkiego ucha, między ciałem i bitem informacji. Dźwięk stanowi narzędzie, sposób wyjścia poza binarne opozycje, ale jednocześnie jest przestrzenią stałego eksperymentu i analizy systemu relacji, związków, napięć, przepływów pomiędzy skrajnymi polami. Gra z opozycjami i gra opozycji produkuje w realizacjach Nonstate ekstremalne doświadczenia psychofizyczne na granicy transu i medytacji.

Nonstate korzysta z instrumentarium elektronicznego, syntezatorów analogowych i cyfrowych oraz preparowanych i modyfikowanych urządzeń elektronicznych (circuit bending). Działania na żywo przyjmują formę performensów audiowizualnych, w których dźwiękowi towarzyszą projekcje, łączące przygotowane uprzednio i powstające w czasie rzeczywistym obrazy wideo. Istotnym elementem ikonicznym w projekcjach wideo są pozyskane z ośrodków badawczych i z ogólnodostępnych bibliotek sieciowych obrazy naukowe, przedstawiające przede wszystkim procesy biologiczne i fizyczne zachodzące w mikroskali – biologia molekularna, genetyka, fizyka cząstek elementarnych – oraz makroskali – astrofizyka. Wizualną stronę performensów Nonstate tworzy VJ Mac Umatik.

Pod koniec marca 2012 nakładem Requiem Records ukaże się pierwsza płyta zespołu: Life’s an error… Misuse it!.

Nonstate - koncert/performance audiowizualny
29 marca 2012 roku, godzina 19.30
Fabryka Sztuki
ul. Tymienieckiego 3
Łódź

Dodaj komentarz