• 2012-03-22

All-inclusive Radziwiłłowicza w Lesznie

Od 27 marca 2012 roku w Miejskim BWA w Lesznie będzie można oglądać wystawę prac Władysława Radziwiłłowicza All-inclusive.

Władysław Radziwiłłowicz, „Taras widokowy” (źródło: materiał prasowy)

Władysław Radziwiłłowicz, „Taras widokowy” (źródło: materiał prasowy)

Wystawa all-inclusive jest efektem kilkuletniej fascynacji autora Obrazem uwikłanym w rzeczywistość medialną. Obraz szeroko pojęty (również piktogram, logo, rysunek techniczny, ilustracja, plakat, zdjęcie reklamowe…) stał się skutecznym narzędziem do umieszczania i utrwalania w zbiorowej świadomości informacji użytkowych, przeważnie natury komercyjnej. Kusząc, wzbudzając zachwyt i pożądanie, bawiąc i proponując doskonałe rozwiązanie Obraz współtworzy Obietnicę globalnego lepszego świata. Ten lepszy świat zdaniem artysty przypomina mityczną krainę doskonałości – wolnorynkowy ogród w Edenie.

Władysław Radziwiłłowicz (ur. 1970) w 1996 roku ukończył Państwowa Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych w Poznaniu uzyskując dyplom z wyróżnieniem w zakresie grafiki warsztatowej i malarstwa. Od roku 1996 związany jest zawodowo z ASP w Poznaniu. Obecnie jest adiunktem w II Pracowni Rysunku na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. W 2009 roku obronił pracę doktorską pt. Fenomen Obrazu jako efekt symultanicznego czytania Świata. Prace artysty znajdują się w prywatnych kolekcjach w Polsce, USA, Japonii.

Wernisaż: 27 marca, godz. 18.00
Wystawa potrwa do  26 kwietnia
Galeria MBWA
ul. Leszczyńskich 5
Leszno

Dodaj komentarz