• 2012-03-19

Łódzkie Punkty Widzenia

13 kwietnia 2012 roku w łódzkiej Galerii Manhattan odbędzie się II edycja Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuki Wideo Punkty Widzenia.

Logo Festiwalu Punkty Widzenia (źródło: materiały prasowe organizatora)

Logo Festiwalu Punkty Widzenia (źródło: materiały prasowe organizatora)

Ideą festiwalu jest stworzenie warunków umożliwiających spotkanie osób zainteresowanych współczesną sztuką wideo. Festiwal Punkty widzenia jest platformą prezentacji dokonań i zjawisk w najnowszej sztuce wideo, jak i sposobnością wymiany myśli, doświadczeń oraz umiejętności pomiędzy artystami ze znacznym dorobkiem oraz twórcami debiutującymi na polu sztuki.

Miejscem wydarzenia jest Łódź – miasto, w którym narodziła się i rozwijała polska sztuka wideo. To właśnie w Łodzi, w latach siedemdziesiątych, miały miejsce pierwsze eksperymenty z nowymi mediami. Łódzkie środowisko artystyczne przyczyniło się do ekspansji i wzrostu zainteresowania medium wideo.

W 2010 roku pojawiła się idea stworzenia wydarzenia, które przypomni o łódzkich tradycjach sztuki wideo i uczyni nasze miasto ponownie miejscem sprzyjającym i stymulującym jej dalszą ewolucję na arenie lokalnej i ogólnopolskiej.

Dzięki wsparciu patronów: Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi oraz Galerii Manhattan już w 2011 roku udało się zorganizować pierwszą edycję Festiwalu. Do grona organizatorów Festiwalu Punkty Widzenia dołączyło w tym roku Stowarzyszenie Kultura Aktywna. W 2012, po raz drugi, Festiwal odbędzie się w Galerii Manhattan w Łodzi.

Festiwal Punty Widzenia - konkurs (źródło: materiały prasowe organizatora)

Festiwal Punty Widzenia - konkurs (źródło: materiały prasowe organizatora)

Podobnie jak w pierwszej edycji w tegorocznym programie Festiwalu znajdą się wystąpienia gości specjalnych, prezentujących swój dorobek artystyczny w formie projekcji z komentarzem. Pojawią się także działania performatywne twórców, korzystających w swoich wystąpieniach z medium wideo oraz kuratorski projekt wileńskiego artysty Konstantinasa Bogdanas Jr.

Wśród zaproszonych artystów znajdują się: Aleksandra Ska, Ewa Surowiec, Zorka Wollny, Paweł Hajncel, Remigiusz Wojaczek.

Konkursowy przegląd prac

W ramach Festiwalu odbywa się konkursowy przegląd prac wideo studentów i absolwentów (maksymalnie 5 lat po studiach) uczelni artystycznych i uczelni z wydziałami artystycznymi.

Konfrontacja dokonań twórców młodego pokolenia ze wszystkich ośrodków artystycznych w kraju jest tym, co nadaje festiwalowi niepowtarzalny charakter. Ważny dla nas cel stanowi bowiem zwrócenie uwagi na realizacje młodych artystów w całej ich różnorodności, stworzenie forum, na którym stykają się rożne punkty widzenia.

Zapraszamy do nadsyłania prac wideo do 20 marca 2012r.

Konkurs przebiega dwuetapowo:

  • etap I – spośród nadesłanych prac zostaną wybrane najbardziej interesujące pozycje
  • etap II – zakwalifikowane prace zostaną zaprezentowane podczas festiwalowego przeglądu konkursowego. Czteroosobowe jury przyzna 3 nagrody główne oraz 5 wyróżnień, które zostaną przyznane ostatniego dnia Festiwalu.

W skład jury wchodzą: Konstantinas Bogdana Jr. Z Litwy, Małgorzata Ludwisak, Krystyna Potocka Suwalska oraz Ryszard W. Kluszczyński.

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie mogą zgłaszać swoje prace do 20 marca na adres:

Sebastian Rozpara ul. Więckowskiego 51 m 5, Łódź

z dopiskiem: Konkurs w ramach II Festiwalu Sztuki Wideo Punkty Widzenia.

II Festiwal Sztuki Wideo Punty Widzenia
Od 13 do 15 kwietnia
Galeria Manhattan w Łodzi

Dodaj komentarz