• 2012-03-14

Autoportrety z kolekcji Andrzeja Papiewskiego w Łodzi

14 marca 2012 roku w Muzeum Miasta Łodzi w Aneksie Jednego Mistrza przy Galerii Mistrzów Polskich zostanie otwarta wystawa Odbicie w lustrze. Autoportrety artystów polskich w grafice i rysunku XVIII-XX w. Z kolekcji dr n. med. Andrzeja Papiewskiego.

Stefan Mrożewski, „Autoportret”, Amsterdam 22 II 1935 (źródło: materiał prasowy)

Stefan Mrożewski, „Autoportret”, Amsterdam 22 II 1935 (źródło: materiał prasowy)

Wizerunek człowieka miał swoje miejsce już w prapoczątkach sztuki i trwa w niej do dzisiaj. Tworzono go we wszystkich epokach, kształtowano i przekształcano zgodnie z panującym stylem niezależnie od tego czy końcowy efekt był bardziej, czy mniej realistyczny. (…)

W portrecie mamy do czynienia ze spotkaniem dwóch indywidualności, artysty i modela, portretującego i portretowanego. W autoportrecie to twórca staje się własnym modelem. (…) Autoportret staje się więc wynikiem dialogu, który w tej samej osobie prowadzą między sobą twórca i model.

Autoportret ukazując jednostkę sprawia, że spoglądamy na nią poprzez pryzmat grupy społecznej, do której przynależy, pokolenia, czy epoki w jakiej żyje i tworzy.

Istotnym impulsem dla ukazania samego siebie jest pragnienie głębszego poznania własnej psychiki i wniknięcia w swą duszę. To spojrzenie w lustrzane odbicie, jest poszukiwaniem odpowiedzi na wszystkie wewnętrznie stawiane pytania. W tworzeniu autoportretu, tak jak w tworzeniu każdego dzieła, kryje się jeszcze jeden pierwiastek. Jest nim marzenie o nieśmiertelności, ale tu uwydatnia się ono jeszcze bardziej, ponieważ w swym wizerunku, dla przyszłych pokoleń, twórca pozostawia cząstkę siebie. Cząstkę, która trwa mimo jego odejścia.(…)

Autoportret, w którym twórca śmiało zawarł własne Ja, domagając się poznania, stanowi dla odbiorcy rodzaj intelektualnego wyzwania, kreślonego nie tylko obrazem.

Wystawa Odbicie w lustrze. Autoportrety artystów polskich w grafice i rysunku XVIII – XX w. prezentuje blisko 70 spośród liczącej ok. 200 dzieł prywatnej kolekcji należącej do dr n. med. Andrzeja Papiewskiego, cenionego chirurga-angiologa, bibliofila, konesera i kolekcjonera. Na ten zbiór składają się dzieła artystów polskich, lub z Polską za sprawą swej twórczości związanych, działających między XVIII stuleciem, a współczesnością.

Ekspozycja została podzielona umownie na cztery części:
I -W kręgu pracowni i akademii;
II – Wytworny dandys lub odbicie w lustrze;
III – Rzeczywistość z dystansu;
IV – Uroda nie bywa próżna – artystki o sobie.

W ramach poszczególnych części zachowano chronologię historyczną, by w ten sposób poprowadzić refleksję Odbiorcy od zagadnień związanych z linią rozwojową w sztuce polskiej, autoportretu jako gatunku malarstwa, poprzez problemy teoretyczne, biografie poszczególnych artystów działających na przestrzeni epok, aż ku dziełom nakreślonym mocą ich twórczych wizji. Pozwoliło to na umieszczenie prezentowanych prac w znacznie szerszym kontekście kulturowym, wzbogacając wiedzę o nich o wiele interesujących aspektów.

Łukasz Grzejszczak

Wernisaż: 14 marca, godz. 18.00
Wystawa potrwa do 10 maja
Muzeum Miasta Łodzi, aneks Jednego Mistrza przy Galerii Mistrzów Polskich
ul. Ogrodowa 15
Łódź

Kurator: Łukasz Grzejszczak

Dodaj komentarz