De- Jerzego Olka w Poznaniu

Do 25 marca 2012 roku w Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu potrwa wystawa zatytułowana De- autorstwa Jerzego Olka.

Jerzy Olek „Pikselowe świecenie”, grafika komputerowa, 14 x 9,3 cm, 2001 (dzięki uprzejmości autora)

Jerzy Olek „Pikselowe świecenie”, grafika komputerowa, 14 x 9,3 cm, 2001 (dzięki uprzejmości autora)

Co to jest prawdziwa fotografia? albo Gdzie jest prawda w fotografii? – te pytania, jak czerwona nitka, przeplatają się w całej jego twórczości. Podchodzi do nich tak, jak studenci do ciała na lekcji anatomii: odsłaniając wszystkie części i przyglądając się im po kolei. Analizuje każdy element, co sugeruje rozpoczynająca się przedrostkiem de- seria tytułów (Dekonstrukcja, Dekompozycja, Denotacja itd.) odnoszących się do rozmaitych zestawów prac. Jeden z nich nosi tytuł Demistyfikacja, co dosłownie znaczy wykrycie mistyfikacji, zdemaskowanie i wprowadza pojęcie ściśle związane z iluzją: tajemnicę. Starogrecki rdzeń tego słowa, mysterion, oznacza tajemniczy rytuał lub doktrynę, ale również prawdę objawioną.

Jerzy Olek słowem tym opisuje zestaw rysunków i obiektów. Szesnaście rysunków graficznych ukazuje geometryczne kształty, które wydają się płynnie przechodzić z jednych w drugie: od sześciokąta do rzutu sześcianu i do połączonych trójkątów. Wszystkie zawierają się w identycznym konturze, a jednak każdy jest kompletnie inny.

Dobrila Denegri – Demistyfikacja, jeden ze wstępów (str. 108-109) do katalogu wystawy De- Jerzego Olka, Galeria Arsenał, Poznań, marzec 2012

Jerzy Olek – urodzony w 1943 roku. Animator ruchu fotografii ekspansywnej i medialnej (lata 70.) oraz fotografii elementarnej (lata 80.). Pomysłodawca i kurator wielu wystaw w Polsce i zagranicą. Twórca Galerii Foto-Medium-Art (1977). Od lat 70. członek kilku zespołów redakcyjnych, ostatnio Artluku i Rity Baum. Od 1989 kurator Fotokonferencji Wschód-Zachód Europejska Wymiana. Twórca programów 12 Festiwali Sztuki lAbiRynT, międzynarodowych wystaw, m.in. Komplex Symplexu i Widzieć siebie. Profesor Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu i Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej we Wrocławiu. W domowej galerii ef prezentuje kolekcję ponad 300 miniatur fotograficznych tyluż autorów. Od 1991 r. realizuje autorską ideę Bezwymiaru iluzji poprzez multimedialne wystawy i publikacje. W ramach tego projektu zorganizował ponad 100 wystaw indywidualnych i dialogów artystycznych. Jest autorem książek: Moja droga do bezwymiaru (2001) i Umożliwianie niemożliwemu (2007).

Jerzy Olek De-
Od 2 do 25 marca
Galeria Miejska Arsenał w Poznaniu

Dodaj komentarz