100% grupy Popatrz w Leszczynach

Od 10 marca 2012 roku w Leszczynach na Podhalu w budynku oznaczonym logo Popatrz będzie można oglądać wystawę prac grupy Popatrz zatytułowaną 100%. Grupę tworzą podhalańscy artyści i projektanci.

Wystawa „100%” w Leszczynach (źródło: materiał prasowy)

Wystawa „100%” w Leszczynach (źródło: materiał prasowy)

Wydarzenie to jest nadzwyczajną i jedyną w swoim rodzaju sytuacją, w której poszczególne przejawy kreatywności artystycznej łączą się w całość: krajobraz, architektura, formy użytkowe, rzeźba, malarstwo, fotografia, muzyka, performance i film. Podczas wernisażu będą miały miejsce dodatkowe działania o charakterze efemerycznym.

Będzie to wydarzenie rzadko spotykane w środowisku artystycznym, w którym łączy się sztuka z designem, architektura z krajobrazem, ludzie z przestrzenią. To sytuacja, kiedy kultura i sztuka wychodzą z ram miejskich , wkraczając w zabudowę wiejską i otwartą przestrzeń. Przestrzeń, w której pora dnia i roku, odgrywają szczególną rolę w życiu ludzi i przyrody.

Wystawa 100% oparta jest na tożsamości regionalnej, poprzez myśl, kulturę, tradycję i krajobraz górski. To nie tylko prezentacja prac konkretnego kierunku w sztuce czy w projektowaniu , lecz stan rzeczy, w którym działania poszczególnych twórców z grupy Popatrz składają się na pewne dzieło całościowe. Prezentowane prace są dedykowane, wpisane w konkretny kontekst. Są to działania podjęte zarówno w przestrzeni, jak i dla przestrzeni, w ujęciu czasu, czyli konfrontacja przeszłości, teraźniejszości i przyszłości.

Na wystawie swoje dzieła prezentować będą: pomysłodawca i autor projektu Sandro Truchan a także Aleksandra Baczyńska, Magdalena Ciszewska – Rząsa, Izabela Chamczyk, Zuzanna Dembiec, Szymon Hornowski, Jarosław Hulbój ,Sławomir Kardaś, Marcin Kin, Elżbieta Krzemińska – Owczarz, Leszek Nagrabecki, Marcin Rząsa, Jerzy Sarkowicz, Anna Schumacher, Przemysław Wańczyk, Jan Wierzejski.

Grupa Popatrz promuje szeroko rozumianą kulturę wizualną w kontekście miejsca oraz wskazuje na możliwości wypracowywania form efektywnej współpracy pomiędzy twórcami różnych specjalności w ramach jednego projektu. Wystawy przez nich dotychczas zrealizowane (Materia Rzeczy, Radio Zakopane, Tiszert, Pośtyry) miały pokazać wartość designu jako twórczej działalności transformującej rzeczywistość.

Wernisaż: 10 marca, godz. 16.30
Wystawa potrwa do 12 kwietnia
Budynek oznaczony logo Popatrz
N 49°22’4.08”
E 19°58’3.14”
Leszczyny

Kurator: Nina Sylka

Dodaj komentarz